Privacybeleid

WHIM-gebruikers

Laatst bijgewerkt op 13.6.2019

De Whim-app is bedoeld om u echte vrijheid van mobiliteit te geven. Die vrijheid wordt onder andere mogelijk gemaakt door onze inspanningen om uw privacy te beschermen. Bij MaaS Global willen we dat u zich veilig voelt, in de wetenschap dat uw privacy wordt beschermd en uw
persoonsgegevens op een transparante manier worden verwerkt. Daarom hebben wij een beleid uitgewerkt dat onze advocaten graag de ‘MaaS Global Privacy Policy’ noemen. Lees het aandachtig door en zorg ervoor dat u begrijpt wat er staat voordat u ermee akkoord gaat. Als u hier nog vragen over hebt, zullen wij die graag beantwoorden. Stuur gewoon een e-mail naar privacy@maas.global en wij doen ons best om snel contact met u op te nemen.


Deze MaaS Global Privacy Policy legt uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken en hoe wij die gegevens gebruiken. Lees dit Privacybeleid aandachtig door, want het bevat belangrijke informatie over uw rechten. Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze diensten die beschreven worden in onze Whim-servicevoorwaarden op www.whimapp.com/terms, maar ook op onze website waar dit Privacybeleid wordt voorgesteld.

1. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Wij geloven in transparantie en de aanvaarding van het Privacybeleid voordat u de Whim app zelfs maar begint te gebruiken. Daarnaast moeten wij uw persoonsgegevens verwerken om ons contract te kunnen uitvoeren op basis van de klantrelatie en om onze diensten te kunnen verlenen. Soms is de verwerking noodzakelijk om de wettige belangen van MaaS Global of een belang van derden te behartigen. We denken dan bijvoorbeeld aan het opsporen en voorkomen van fraude of
diverse ontwikkelings- en analysedoeleinden. Daarom willen wij u volledig inzicht geven in de soorten persoonsgegevens die wij rechtstreeks bij u verzamelen en via uw gebruik van de
Diensten.

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, opslaan en verwerken is afhankelijk van de Diensten en de Content die u gebruikt.

2. Het soort informatie dat wij verzamelen

Informatie die rechtstreeks bij u wordt verzameld
Elementaire persoonsgegevens. Wanneer u zich als gebruiker registreert, vragen wij u om uw telefoonnummer op te geven. Dit telefoonnummer zal dienst doen als uw account-ID en kan
worden gebruikt voor communicatie met u, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Aanvullende persoonsgegevens. Wanneer u intekent op een periodiek Abonnement met automatische verlenging of een aankoop doet via het pay-as-you-go-model, vragen wij u ook uw naam, e-mailadres en postadres op te geven. We kunnen ook informatie vragen die betrekking heeft op uw apparaten, land, taal, kredietkaartgegevens en andere betaalgegevens. Deze informatie is nodig om ervoor te zorgen dat wij uw betaling kunnen verwerken. Wij werken ook samen met externe betalingsverwerkers die gegevens zullen opvragen en verwerken met betrekking tot de door u gekozen betaalmethode. Deze betaalgegevens worden rechtstreeks door de derde partij verwerkt en worden niet door ons opgeslagen. We kunnen ook gebruikmaken van
verschillende externe log-insystemen, zoals de Facebook login, waarmee u bepaaldenpersoonsgegevens rechtstreeks vanuit de dienst van de derde partij kunt verstrekken. Bovendien zal het mogelijk zijn uw profiel te personaliseren met uw foto.

Controlegegevens. Voor bepaalde onderdelen van de diensten moeten wij, hetzij automatisch of handmatig, aanvullende controles uitvoeren, zoals het controleren van uw woonplaats of nagaan
of u een rijbewijs hebt. Om deze aanvullende controles te kunnen uitvoeren, kunnen wij u vragen aanvullende gegevens te verstrekken, zoals, onder andere, uw persoonlijke identificatienummer, uw foto of de gegevens van uw rijbewijs.

Informatie die verzameld wordt via uw gebruik van de diensten

Wanneer u gebruikmaakt van de diensten, verzamelen wij informatie die ons helpt onze dienstverlening naar u beter te verlenen. Deze informatie omvat het volgende:

Uw transacties met ons. Wij houden gegevens bij over uw aankopen, downloads, de content die u aan ons hebt verstrekt, uw aanvragen, overeenkomsten tussen u en MaaS Global, de aan u geleverde diensten, uw leveringsgegevens en andere interacties met ons. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kunnen wij uw communicatie met onze klantenservice of met andere vergelijkbare contactpunten opnemen.

Positie- en locatiegegevens. Locatiegebaseerde diensten bepalen de locatie door middel van plaatsbepalingsmethoden op basis van satelliet-, mobiele, wifi- of andere netwerken. Bij deze technologieën kunnen uw locatiegegevens en unieke identificatiecodes van apparatuur en
mobiele, wifi- of andere netwerken worden uitgewisseld met MaaS Global. Onze diensten kunnen op verschillende apparaatplatforms, toepassingen en diensten werken die eveneens uw locatiegegevens kunnen verzamelen. Wij gebruiken deze informatie niet om u persoonlijk te identificeren zonder uw toestemming. Wanneer u gebruikmaakt van onze locatiegebaseerde diensten en functies, zoals locatiegebaseerd zoeken, navigeren en routeren, of kaartgegevens
opvraagt, worden uw locatiegegevens naar MaaS Global gestuurd om u de juiste content te kunnen leveren, die ook locatiegebonden diensten kan omvatten en promoten.

Reisgegevens. Wij slaan informatie op over uw reizen. Met name het begin- en eindpunt van de reis, de begin- en eindtijd van de reis, de manier van reizen en de kosten. Deze informatie wordt aan uw unieke gebruikers-ID gekoppeld. Ze is cruciaal voor de werking van de dienst, omdat ze ons in staat stelt de dienst te verlenen en ervoor te zorgen dat de reisaanbieder wordt vergoed voor de reis.

Favorieten. Onze dienst geeft u de mogelijkheid favoriete punten op te slaan op een kaart. Op die manier kunnen wij ons serviceaanbod aanpassen aan uw wensen en het voor u gemakkelijker maken om regelmatig naar uw favoriete locaties te reizen en terug.

Agendagegevens. Indien u dat wenst, kunt u onze dienst toegang verlenen tot uw agenda. Hierdoor kunt u extra diensten aanvragen, zoals reisherinneringen, reisplannen en andere functies.

Andere gegevens. We kunnen ook zogenaamde niet-persoonlijke gegevens verzamelen. Met niet-persoonlijke gegevens bedoelen we alle andere informatie die we verzamelen, maar waarmee het niet mogelijk is u te identificeren. Wij kunnen gegevens verzamelen zoals onder andere uw IP-adres, toegangstijden, browser- of applicatietype, welke pagina's u hebt bezocht en de sites waarvandaan wordt gelinkt. In sommige gevallen echter kunnen niet-persoonlijke gegevens op
zodanige wijze samen met uw persoonsgegevens worden opgeslagen dat de niet-persoonlijke gegevens ook als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd. In die gevallen verwerken wij ze volgens de bepalingen van dit Privacybeleid.

Onze applicatie maakt frequent contact met onze dienst, om huis-aan-huis-reismogelijkheden, begeleiding en boekingsdiensten aan te bieden, bijvoorbeeld om op updates te controleren of om ons informatie te sturen in verband met het gebruik van de dienst. Daarnaast kunnen wij u vragen om vrijwillig deel te nemen aan product- en serviceverbeteringen, campagnes of onderzoeksprogramma's waarin gedetailleerde informatie wordt verzameld.

De Whim-diensten zijn doorgaans bedoeld voor een algemeen publiek. MaaS Global verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Ouders kunnen contact opnemen met de klantenservice van Whim om hun toestemming te geven of in te trekken om de Dienst te gebruiken en om de persoonsgegevens te verwerken.

Door derden verzamelde informatie
Wij leveren onze diensten ook aan bedrijven en andere partners. In sommige gevallen betaalt de werkgever voor de dienst en moet de juiste persoon worden geïdentificeerd zodat het personeelsvoordeel bij de juiste persoon terechtkomt. In dat geval zal uw werkgever ons, met uw
toestemming, uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en de naam van uw werkgever meedelen. We kunnen dezelfde minimale en relevante persoonsinformatie ook van andere partners verkrijgen om kortingen en speciale diensten aan de juiste persoon toe te kennen.

3. De doeleinden waarvoor wij de informatie gebruiken

Wij gebruiken de gegevens die u ons verstrekt voornamelijk om u onze dienst aan te bieden. Daarnaast willen wij altijd de beste mobiliteitsoptie voor u vinden en onze diensten voortdurend verbeteren, zodat u er op elk moment optimaal van kunt profiteren. Hiervoor moeten wij persoonlijke gegevens verzamelen. Hierboven hebben we al aangegeven voor welke specifieke doeleinden we bepaalde soorten persoonsgegevens verzamelen. Maar naarmate we de diensten blijven verbeteren en ontwikkelen, kunnen we bij nieuwe innovatieve functies uitkomen die
mogelijk ook gebruikmaken van uw persoonsgegevens.

Om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven innoveren, willen we ook dat u weet en accepteert dat wij persoonlijke gegevens kunnen verzamelen voor de volgende algemene doelen: i) onze diensten aan u leveren, ii) het voor u mogelijk maken een account bij ons aan te maken, iii) het voor ons mogelijk maken onze diensten te ontwikkelen, te verbeteren en te beheren door onze klanten beter te begrijpen, iv) u op de hoogte houden over onze diensten, v) fraude opsporen en voorkomen, vi) in bepaalde gevallen contact met u opnemen in verband met problemen die u zou
kunnen ondervinden met onze diensten en vii) voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Soms kunnen we een wetenschappelijke of statistische onderzoeksopdracht toewijzen aan een derde partij die wij betrouwbaar achten. In die gevallen is het mogelijk dat de onderzoeker uw persoonsgegevens ook uit andere bronnen haalt.

Het is ook mogelijk dat wij het u nog makkelijker kunnen maken door u gepersonaliseerde marketing of aanbevelingen te sturen, tenzij u ons laat weten dat u dergelijke marketing niet wenst te ontvangen. Als u dit uitdrukkelijk wenst, door ermee in te stemmen, is het ook mogelijk dat uw gegevens worden gebruikt om u aanbiedingen van onze partners te sturen die bij u en uw behoeften passen.

4. Opslag van uw persoonsgegevens
Zoals de meeste andere dienstverleners, bewaren en verwerken wij uw persoonsgegevens (indien van toepassing) op servers van derden (‘Hosting Providers’). Dankzij de Hosting Providers die wij
hebben gekozen, kunnen wij uw gegevens grotendeels binnen de Europese Economische Ruimte bewaren. Als wij bepaalde persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte
verplaatsen, zorgen wij ervoor dat dit gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de wetgeving op de gegevensbescherming. Deze servers van derden worden zowel door fysieke als
technologische beveiligingssystemen beschermd. Door gebruik te maken van onze diensten, geeft u ons toestemming uw persoonsgegevens (indien van toepassing) buiten het land van uw
woonplaats op te slaan en te verwerken, en over te dragen naar de landen waar onze Hosting Providers gevestigd zijn. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de
doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Uw profiel en de bijbehorende gegevens worden onmiddellijk verwijderd wanneer u uw profiel uit onze dienst verwijdert. Alle andere persoonsgegevens worden normaal gezien ten minste eenmaal
per jaar geanonimiseerd of permanent verwijderd, tenzij de geldende wetgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot de consumentenbescherming, de termijnen voor het indienen van een klacht of de boekhouding, anders vereist. Die gegevensbewaringsverplichtingen gelden doorgaans voor 3-10
jaar. Als wij sommige van uw persoonsgegevens langer opslaan, bijvoorbeeld voor statistische of onderzoeksdoeleinden, zorgen wij er altijd voor dat de gegevens geanonimiseerd worden.

5. Bekendmaking van de informatie aan derden

Wij maken gebruik van derden om betaal- en aanverwante administratieve diensten te verlenen (‘Payment Providers’). Zoals hierboven vermeld, kunnen wij de gegevens van uw betaalmethode
delen met deze Payment Providers zodat zij uw betaling kunnen verwerken. Deze verwerking kan plaatsvinden in de Verenigde Staten, en door uw betaalgegevens met ons te delen, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Deze derden kunnen ook gegevens van u verzamelen, die zij zullen verwerken in overeenstemming met hun eigen processen en privacybeleid.

Onze producten en diensten kunnen worden geleverd door gebruik te maken van middelen en servers in verschillende landen over de hele wereld. Daarom kunnen uw persoonsgegevens over internationale grenzen heen worden overgedragen naar andere landen dan het land waar u gebruikmaakt van onze diensten, ook naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dergelijke gevallen garanderen wij dat er een wettelijke basis is voor die overdracht en
dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden beschermd zoals vereist door de geldende wetgeving, bijvoorbeeld door middel van de standaard contractuele bepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens van het Europees Parlement en de Raad (indien nodig) en door te eisen
dat andere passende technische en organisatorische informatiebeveiligingsmaatregelen worden toegepast.

Naast Hosting Providers en Payment Providers, kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden, op voorwaarde dat:
● de bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de diensten aan u te kunnen leveren. We kunnen bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens delen met een dienstverlener die u
wilt gebruiken, zodat de dienstverlener weet dat u gebruik gaat maken van zijn diensten en hij direct contact met u kan opnemen, bijvoorbeeld als er een probleem is met de dienst;
● de bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van onze diensten. We kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op de hulp van externe adviseurs voor de ontwikkeling van onze diensten. Telkens wanneer wij een beroep doen op externe
adviseurs, zullen wij hen contractueel verplichten dit Privacybeleid na te leven en zullen de gegevens die voor analytische en personalisatiedoeleinden worden gebruikt, voor zover mogelijk, worden geanonimiseerd en gepseudonimiseerd;
● de bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze Servicevoorwaarden te kunnen afdwingen;
● de bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om fraude of beveiligingsinbreuken op te sporen en te voorkomen; of
● de bekendmaking plaatsvindt op vraag van een overheidsinstantie;
● de bekendmaking in overeenstemming is met de geldende wetgeving.
Als wij besluiten onze activiteiten in bepaalde landen te verkopen, te kopen, te fuseren of op andere wijze te reorganiseren, is het mogelijk dat wij hierbij persoonsgegevens doorgeven aan potentiële of feitelijke overnemers en hun adviseurs. Wij kunnen niet-persoonlijke gegevens of geanonimiseerde statistische gegevens delen met bepaalde derden.

6. Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, hebt u bepaalde rechten. U hebt recht op een bevestiging dat wij uw persoonsgegevens verwerken en het recht te weten welke informatie wij over u hebben verzameld. U hebt ook het recht onjuiste, onvolledige, onnauwkeurige, onnodige of verouderde gegevens te laten verwijderen of corrigeren en, onder bepaalde voorwaarden, het gebruik van persoonsgegevens te beperken of te verbieden volgens de toepasselijke wetgeving. U
kunt ook een verzoek indienen om uw gegevens naar een ander systeem te laten verplaatsen als dit technisch mogelijk is en, onder bepaalde voorwaarden, om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. We willen dit proces zo eenvoudig mogelijk maken. Daarom zal een deel van de informatie die u verstrekt toegankelijk zijn via de diensten zelf en kunt u deze informatie op elk moment bekijken, bewerken of verwijderen.

Een deel van de informatie is niet beschikbaar via de diensten. Voor dergelijke informatie kunt u vragen deze te bekijken, te wijzigen of te verwijderen door een schriftelijk verzoek te sturen naar ons onderstaande adres, samen met de nodige documentatie waarmee wij uw identiteit kunnen verifiëren. Wij zullen uw verzoek met alle respect en zonder onnodige vertraging behandelen.

MaaS Global Ltd.
c/o Data Protection Officer
John Stenbergin ranta 2
00530 HELSINKI
Finland
privacy@maas.global

Houd er rekening mee dat in bepaalde situaties, met name als u ons vraagt uw persoonsgegevens te verwijderen en niet langer te verwerken of de verwerking ervan op ingrijpende wijze te beperken, de kans bestaat dat wij onze diensten niet langer aan u kunnen leveren. Persoonsgegevens die wij volgens de wet verplicht langer moeten opslaan, kunnen wij echter niet permanent verwijderen.

Als u meent dat de rechten die u op grond van de algemene verordening gegevensbescherming geniet, geschonden zijn en wij ondanks uw verzoek onze werkwijze niet hebben gecorrigeerd, kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats.

7. Cookies
Wij gebruiken cookies, webbakens en andere vergelijkbare technologieën om onze website en ons aanbod te beheren en te verbeteren. Er worden cookies gebruikt om uw gebruik van onze website
te vergemakkelijken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen en die registreren hoe u de website en onze diensten gebruikt en wat uw voorkeuren zijn. Een cookie neemt informatie mee van de ene sessie naar de volgende, zodat u niet telkens opnieuw hoeft te beginnen als u terugkeert naar de site.
Onze domeinen kunnen ook elementen van derden bevatten die cookies plaatsen namens een derde partij, bijvoorbeeld met betrekking tot sociale netwerk- en webanalyseproviders van derden. U kunt cookies naar eigen inzicht beheren en/of verwijderen. U kunt alle cookies die al op uw computer staan verwijderen en u kunt de meeste browsers zo instellen dat ze niet worden geplaatst. Als u dit doet, is het echter mogelijk dat u telkens wanneer u onze site bezoekt bepaalde voorkeuren handmatig moet aanpassen en dat sommige diensten en functionaliteiten niet werken.

8. Gegevensbeveiliging
Privacy en veiligheid zijn belangrijke aspecten bij de ontwikkeling en levering van onze diensten. We hebben specifieke verantwoordelijkheden toegewezen voor de behandeling van privacy- en
veiligheidsgerelateerde zaken. Wij handhaven ons interne beleid en onze richtlijnen door middel van zorgvuldig gekozen activiteiten, waaronder proactief en reactief risicobeheer, veiligheids- en privacytechnologie, training en beoordelingen. Wij zijn in staat de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en de veerkracht van verwerking van onze diensten te waarborgen. Bovendien beperken wij de toegang tot onze databanken met persoonsgegevens tot bevoegde
personen waarvan is aangetoond dat zij toegang moeten hebben tot dergelijke informatie.

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit Privacybeleid passen wij de volgende maatregelen voor gegevensbeveiliging toe.

  • Wij maken gebruik van de standaard beveiligingsmechanismen binnen de sector om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Alle verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in beschermde databanken die zich achter een firewall bevinden en beveiligd zijn met zowel fysieke als softwarematige toegangscontroles door onze HostingProvider.
  •  Onze betaalproviders zijn PCI-DSS Level 1 gecertificeerd.
  •  Wij pseudonimiseren en versleutelen de persoonsgegevens;
  • Wij hanteren een procedure om regelmatig de doeltreffendheid van technische en organisatorische maatregelen te testen, te beoordelen en te evalueren om zo de beveiliging van de verwerking te garanderen.

Door onze diensten te innoveren en te ontwikkelen, kunnen we nieuwe of alternatieve gegevensbeveiligingsmethoden introduceren om uw gegevens te beschermen.

In geval van een fysiek of technisch incident heeft MaaS Global de mogelijkheid de beschikbaarheid van en toegang tot de persoonsgegevens te herstellen.

9. Algemene informatie

De naam van de verwerkingsverantwoordelijke is MaaS Global Ltd, ondernemingsnummer: 2685777-4, met een geregistreerd adres op

John Stenbergin ranta 2
00530 HELSINKI
Finland
Contactpersoon: c/o Data Protection Officer

De naam van het register van persoonsgegevens is MaaS Global Whim User Registry.

10. Wijzigingen van dit Privacybeleid
Omdat we ervoor willen zorgen dat dit Privacybeleid een goede afspiegeling is van de manier waarop we met uw gegevens omgaan, moeten we ons het recht voorbehouden dit naar eigen goeddunken te wijzigen wanneer dit nodig is. Hoewel wij behoorlijke inspanningen zullen leveren om u op de hoogte te stellen van alle substantiële wijzigingen in dit Privacybeleid, dient u ook uw best te doen om dit document regelmatig te controleren.