New prices for HSL single and season tickets

By MaaS Global • September 12, 2022

We will increase HSL single and season ticket prices approximately 5% starting 16.9.2022.

However, we hope our users can continue to make sustainable decisions that simplify their everyday lives. We will continue to sell HSL tickets with the new prices together with multiple other mobility services. You can find the new ticket prices here.

What you need to do 

You do not have to do anything. This change will not affect your valid ticket. Your subscription will be renewed as usual with the new public transport ticket price included.

If you want to change your subscription or cancel an ongoing one, you can do it on the Whim app before the start of the new subscription period. You can view your valid ticket’s subscription period from the front page of the app under the relevant ticket.

Why on earth are you increasing the prices?

This change is the result of public transport provider HSL’s alignment according to which payment intermediation expenses are included in the price of the ticket only for teleoperators, not for other retailers, Whim included. 

Whim has bought the tickets from HSL for the same price as it has sold them to consumers and paid for the payment intermediation, technical implementation and maintenance expenses itself. In other cities and countries of operation, public transport operators guarantee a reasonable compensation for these expenses under a contract. 

Whim wants to continue to promote sustainable mobility and offer the people in the Helsinki region a compelling alternative to a private car. With one application, the users can utilize both public transport and e-scooters, city bikes, taxis and rental cars. We do not do this alone but as a part of an ecosystem under fair rules together with multiple partners. Trust and business profit in the whole ecosystem are strengthened by fair, reasonable and non-discriminatory terms. This means that Whim can no longer justify the special treatment and favoring of one ecosystem partner by subventing its payment expense intermediation. Unfortunately, this means that Whim has to increase HSL ticket prices. 

Changes in Whim Benefits

The benefits of Whim subscribers to specific products include one (1) day use per month free of charge at the Sofia Coworking space. This benefit will end on 16.9.2022. We still recommend Sofia Coworking space for everyone who works remotely or is planning to organize a meeting and wants to enjoy good food and drinks at the same time! You can find Sofia Coworking space next to the Senate Square at Sofiankatu 4 C, 00170 Helsinki.

*

Uudet hinnat HSL kerta- ja kausilippuihin

Nostamme HSL kerta- ja kausilipun hintaa keskimäärin noin 5% 16.9.2022 alkaen.

Toivomme kuitenkin, että asiakkaamme voivat jatkaa kestävien, arkea helpottavien valintojen tekemistä ja jatkamme HSL:n lippujen lippujen myyntiä uusin hinnoin monien muiden liikkumispalveluiden rinnalla. Täältä löydät uudet hinnat lipuille.

Mitä sinun pitää tehdä?

Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Muutos ei vaikuta voimassa olevan lippusi hintaan. Tilauksesi uusiutuu normaaliin tapaan sisältäen uuden hinnoittelun mukaisen julkisen liikenteen lipun.

Mikäli haluat vaihtaa tilausta tai lopettaa jatkuvan tilauksesi, voit tehdä sen Whim-sovelluksessa ennen uuden tilauskauden alkua. Näet voimassa olevan lippusi tilauskauden sovelluksen aloitusnäytöllä kyseisen lipun kohdalla.

Miksi ihmeessä korotatte hintoja?

Muutoksen taustalla on julkista liikennettä operoivan HSL:n linjaus, jossa maksunvälityskustannukset sisällytetään lipun hintaan vain teleoperaattoreille, ei muille jälleenmyyjille, Whim mukaan lukien.

Whim on ostanut liput HSL:ltä samaan hintaan kuin se on myynyt ne kuluttajille ja maksanut itse maksunvälityksen, teknisen toteutuksen ja ylläpidon aiheuttamat kustannukset. Muissa toimintakaupungeissa ja -maissa joukkoliikennetoimijat takaavat sopimuksilla kohtuullisen korvauksen näistä kustannuksista.

Whim haluaa jatkossakin edistää kestävää liikkumista ja tarjota pääkaupunkiseutulaisille houkuttelevan vaihtoehdon yksityisautoilulle. Yhden sovelluksen kautta voi käyttää niin julkista liikennettä kuin sähköpotkulautoja, kaupunkipyöriä, takseja ja vuokra-autoja. Emme tee tätä yksin vaan osana ekosysteemiä lukuisten kumppanien kanssa reilussa hengessä. Luottamusta ja liiketoiminnan tuottoa koko ekosysteemissä kasvattavat reilut, kohtuulliset ja syrjimättömät sopimusehdot. Tämä tarkoittaa, että Whim ei voi enää oikeuttaa yhden ekosysteemikumppanin erityiskohtelua ja suosimista subventoimalla sen maksuvälityskuluja. Valitettavasti tämä tarkoittaa Whimissä HSL:n lippujen hinnan nostoa.

Muutos Whim-etuihin

Whim asiakkaan etuihin kuulunut yksi maksuton päivä kuukaudessa Sofia coworking-tilassa päätyy 16.9.2022. Suosittelemme edelleen Sofia Coworking -tilaa kaikille etätyötä tekeville tai kokousten järjestämistä suunnitteleville – voit samalla nauttia hyvästä ruoasta ja juomasta! Sofia Coworking -tilan löydät Senaatintorin laidalta osoitteesta Sofiankatu 4 C, 00170 Helsinki.