Whim tutki – Joukkoliikenteen käyttö kasvaa ja oman auton käyttö vähenee syksyllä

Lisännyt Whim • 31.08.2022
woman on bus

Syksy saapuu ja arki alkaa. Kylmenevän sään sekä kouluun ja töihin paluun myötä myös liikkumistottumukset palaavat monella arkisiin uomiinsa. Pääkaupunkiseudulla koronarajoituksia ei enää juuri ole, mutta pandemia on jättänyt jälkensä liikkumiseemme. Parantaakseen palveluaan, Whim kartoitti jälleen käyttäjiensä liikkumistarpeita jokasyksyisellä kyselyllä. Tuloksissa nousivat esiin etenkin käyttäjien halu jatkaa työskentelyä omavalintaisesti kotona tai toimistolla sekä aikomus lisätä joukkoliikenteen käyttöä ja vähentää omalla autolla ajamista.

Kysely toteutettiin suomeksi ja englanniksi, ja siihen vastasi 451 Whimin käyttäjää pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

Toimistolla hyvä, kotona paras

Kyselyyn vastanneista 51% sanoo työskennelleensä tai opiskelleensa tasaisesti sekä kotona että paikan päällä työpaikalla tai oppilaitoksessa. Vain 15% sanoo olleensa yksinomaan kotikonttorilla ja vain kuutisen prosenttia vastaajista kertoi aikovansa pysyä kotona elo-syyskuussakin. Kotikonttorilaisten määrä tipahti siis molemmissa tapauksissa puoleen viimevuotisista. Enemmistö vastaajista (56%) aikoo jakaa aikansa kodin ja työpaikan tai oppilaitoksen välille elo-syyskuussa yksinomaan kotoa tekemisen tai työpaikalle tai oppilaitokselle matkustamisen sijaan. Voidaan olettaa, että hybridityöskentelyn ja -opiskelun suosio jatkaa kasvuaan, helpottaahan tällainen valinnanvapaus arjen muiden haasteiden kanssa. Mahdollisuus päättää itse mistä työt tai opinnot hoitaa näkyy myös varmasti ihmisten liikkumistottumusten muutoksissa, esimerkiksi pohdittaessa onko oman auton omistaminen liikkumisen vähentyessä kannattavaa.

Liikkeelle julkisilla

Kouluun ja työpaikoille palaaminen näkyy myös kysyttäessä liikkumismuodoista. Muutoksia liikkumisvälineiden käytössä on selvästi tulossa, ja etenkin mikroliikkumisvaihtoehtojen kuten sähköpotkulautojen ja kaupunkipyörien käyttö luonnollisesti laskee syksyn edetessä. Sen sijaan joukkoliikenteen käytön lisäämistä suunnittelee yli puolet vastaajista, 51%. Enemmistö vastaajista myös aikoo hyödyntää pääkaupungin joukkoliikenteessä erityisesti 30 vrk:n lippua, mikä kertoo aikeista kulkea joukkoliikenteellä säännöllisesti. Myös kertaliput ovat vastaajien suosiossa, kun taas Kymppilippuja käyttäisi säännölliseen liikkumiseen vain 4% vastaajista.

Myös oman auton käytön vähentäminen näkyy vastauksissa. Noin puolet vastaajista aikoo jatkaa omalla autolla ajamista normaalisti, mutta 42% aikoo huomattavasti vähentää auton käyttöä. Hybridityön lisääntyessä autoa ei välttämättä tarvita enää yhtä paljon, ja käyttäjät etsivät uusia liikkumisvaihtoehtoja. Whimin palveluista hyödyllisimmiksi vastaajat kokevatkin juuri mahdollisuuden käyttää useita eri liikkumismuotoja ja nähdä reittivaihtoehdot saman sovelluksen kautta.