Jokaisen valinnoilla on merkitystä

Lisännyt Whim • 22.09.2022

Syyskuun 22. päivä on kansainvälinen autoton päivä, mutta Whimin ja MaaS Globalin näkökulmasta jokainen päivä voi olla autoton. Haluamme tehdä oman osuutemme varmistaaksemme sen, että planeettamme säilyy elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. Sen sijaan, että pyrkisimme rajoittamaan ihmisten matkustamista, haluamme tarjota yksityisautoilua parempia vaihtoehtoja. Tavoitteenamme on korvata miljoona autoa Whim-tilauksilla vuoteen 2030 mennessä tarjoamalla käyttäjillemme useita erilaisia liikkumismuotoja, joilla voi matkustaa sujuvasti ja kestävästi. Antaessamme käyttäjiemme luoda omat matkaketjunsa eli suunnitella, toteuttaa ja maksaa matkansa omien tarpeidensa mukaisesti, yhdellä ja samalla sovelluksella, teemme matkustamisesta helpompaa ja tehokkaampaa.

Liikenteen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on 25 % ja luvun odotetaan kasvavan 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä*. Liikkuminen on kuitenkin ihmisten mielissä vähemmän tärkeä lifestyle-valinta*. Koska liikkuminen koskettaa enemmän tai vähemmän kaikkia ja se liittyy ihmisten ajatteluun ja tekemiseen lähes päivittäin, on siitä tullut eräänlainen sokea piste, ja monen on vaikea nähdä kestävämpien valintojen tuottavan merkittäviä ilmastovaikutuksia. Kuitenkin pelkästään vuonna 2021 MaaS Global yksin auttoi vähentämään 2400 hiilidioksiditonnia. Tämä onnistui lukuisten pienten päätösten ansiosta, kun yksittäiset ihmiset valitsivat julkisia ja jaettuja liikkumisvaihtoehtoja yksityisautoilun sijaan.

Whimin marraskuussa 2021 teettämä kysely auttoi ymmärtämään ihmisten suhtautumista autoihin ja valmiutta omien tapojensa muuttamiseen tulevaisuudessa**. Kun heitä pyydettiin kuvailemaan auton omistamisen merkitystä, monet kiteyttivät sen tarjoavan helpon, tehokkaan ja joustavan tavan liikkua. Whim kysyi heiltä myös, mitkä tekijät kannustaisivat käyttämään julkista liikennettä ja jaettuja liikkumismuotoja nykyistä enemmän. Useissa vastauksissa korostettiin tarvetta paremmille pyörä- ja kävelyteille sekä julkisen liikenteen palveluiden kehittämiselle esimerkiksi parantamalla reittejä ja aikatauluja. Lisäksi alkusyksystä toteutettu kysely, jossa kartoitettiin ihmisten työmatkaliikkumista elo-syyskuussa, paljasti 51 % vastaajista suunnittelevan julkisen liikenteen käytön lisäämistä ja 42 % harkitsevan oman auton käytön vähentämistä***.

Kestävämpi liikkuminen ei tarkoita aina omasta autosta luopumista välittömästi, sillä pelkällä käytön vähentämisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia. Whimin kaltaisten liikkumissovellusten avulla sopivien vaihtoehtoisten tapojen löytäminen on helppoa, sillä tiedot tarjolla olevista liikkumismuodoista, sopivimmista reiteistä ja aikatauluista sekä tarvittavat matkaliput löytyvät kätevästi yhdestä paikasta. Voit jopa löytää uusia liikkumismuotoja, jotka palvelevat sinua paremmin kuin vanhat. Tärkeintä on se, että käyttäessäsi julkisia ja jaettuja liikkumismuotoja olet osaltasi vaikuttamassa siihen, miten kaupunkeja suunnitellaan ja rakennetaan muuttuvan liikkumisen ehdoilla.

Yksityisautoilu koetaan edelleenkin helpompana ja nopeampana vaihtoehtona moneen tilanteeseen, ja siksi julkisen liikenteen sekä jaettujen liikkumismuotojen kehittämistä tarvitaan yhä enemmän – työtä riittää sekä palveluiden rakentamisen ja ylläpidon että asiakassuhteiden luomisen ja syventämisen saralla. Liikennesektorin kehittäminen riippuu aina infrastruktuurista ja päättäjistä, mutta muutoksen tarve kumpuaa kansalaisista.  Muutos alkaa sillä, että me yksittäiset kuluttajat vaadimme parempaa väyläverkostoa ja sujuvampaa joukkolikennettä, mutta me voimme edistää muutosta myös arkisilla valinnoillamme – suosimalla julkista liikennettä ja jaettuja liikkumismuotoja, vähentämällä auton käyttöä tai luopumalla autosta kokonaan.

*https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/07/few-willing-to-change-lifestyle-climate-survey

**https://whimapp.com/helsinki/en/flexibility-and-availability-are-not-the-only-things-cars-represent-for-modern-users/

***https://whimapp.com/news/use-of-public-transport-increases/