Auton omistaminen jakaa kansaa

Lisännyt Whim • 04.01.2022

Joustavuus houkuttaa, saasteet ja hinta hirvittävät

MaaS Global toteutti loppuvuodesta toista kertaa kyselyn, jossa vastaajat kertoivat näkemyksiään auton omistamiseen liittyen. Kysely toteutettiin marras-joulukuussa 2021 ja siihen vastasi yhteensä 384 Suomessa Whimiä käyttänyttä henkilöä. Tämän ja elokuisen Back to Work -kyselyn avulla kerättiin dataa Whim-käyttäjien liikkumistottumuksista.

Datankeruun avulla MaaS Global pyrkii jatkuvasti kehittämään Whimiä niin, että se palvelee käyttäjiään yhä paremmin. Avainasemassa tässä työssä on anonymisoitu sijaintidata, jota kerätään suoraan sovelluksesta ja jonka avulla pyritään ymmärtämään käyttäjien matkustustapoja. Sen lisäksi dataa kerätään kysymällä suoraan käyttäjiltä heidän liikkumistarpeistaan ja liikkumisen rahankäytöstä.

Auton omistaminen jakaa käyttäjien mielipiteet

Vastaajien joukossa oli auton omistajia ja autottomia käyttäjiä hyvin tasaisesti. Vastaajista 56 %:lla on kotitaloudessaan käytössä vähintään yksi auto ja 44 %:lla ei yhtään. Molemmille ryhmille auto merkitsee ennen kaikkea joustavuutta. Auton omistavat arvostavat myös sitä, että auto tuo ajansäästöä ja sillä voi liikkua milloin vain. 

Tiedusteltaessa syytä autottomuuteen, suurin osa autottomista (71 %) kertoi julkisen liikenteen palveluiden riittävän asuinalueellaan ja 42 % sanoi auton ylläpidon maksavan liikaa eikä se siis ole heille järkevä hankinta. Mielenkiintoista onkin, että molemmille käyttäjäryhmille auto on ennen kaikkea joustava ja aina saatavilla oleva liikkumisväline, mutta autottomille auto merkitsee myös merkittävää taloudellista kulua (38,2 %)  ja saasteita (23,5 %).

Koronapandemian vaikutukset liikkumiseen

Korona on nostanut käytettyjen autojen myyntiä, mutta auton omistavista vain 7,9 % ja autottomista käyttäjistä vain 6,5 % sanoi harkitsevansa yhden tai useamman auton hankkimista tulevaisuudessa. Kaiken kaikkiaan 12,5 % molemmista käyttäjäryhmistä kertoi Whimin auttaneen heitä joko hankkiutumaan eroon autosta tai välttämään sen oston. Luku on laskenut edellisestä vuodesta (24%), mikä oli odotettavissa. Whim on kuitenkin haastavissa olosuhteissa auttanut isoa joukkoa käyttäjiä hankkiutumaan eroon autosta tai välttämään sen hankinnan.

MaaS Globalin koko toiminta perustuu kestävään kehitykseen ja haluamme tarjota houkuttelevan vaihtoehdon yksityisautolle. Tavoitteenamme onkin korvata miljoona autoa Whimillä vuoteen 2030 mennessä. Pyrimme edelleen kehittämään kestäviä liikkumismuotoja ja kasvattamaan ymmärrystä liikkumisen vaikutuksesta ja paremmista valinnoista keräämämme datan avulla.