Smartum-saldon käyttöehdot edunsaajalle

Voimassa toistaiseksi 1.1.2021 alkaen

Rekisteröityessään Edunsaajaksi Smartum Oy:n verkkopalvelussa, muodostuu Edunsaajan ja Smartum Oy:n välille sopimus. Smartum-saldoon ja sen käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja. Ehdot katsotaan hyväksytyiksi rekisteröidyttäessä Smartum-saldon Edunsaajaksi sekä viimeistään Smartum-saldoa käytettäessä.

Määritelmät

1.
Näissä käyttöehdoissa tarkoitetaan:

 1. Edunsaajalla henkilöä, joka on avannut tai jolle Eduntarjoaja on avannut Smartum-verkkopalvelussa henkilökohtaisen Smartum-tilin, johon Eduntarjoaja voi ladata Smartum-saldoa.
 2. Eduntarjoajalla organisaatiota/työnantajaa, joka tarjoaa Smartum-saldoa Edunsaajalle.
 3. Palveluntarjoajalla kolmatta osapuolta, jonka toimipisteessä ja verkkopalvelussa voidaan käyttää Smartum-saldoa.
 4. Smartum-saldolla Eduntarjoajan tarjoamaa sähköistä etua, sisältäen mahdollisen omavastuuosuuden.
 5. Smartum-tilillä tiliä, johon Eduntarjoaja lataa Smartum-saldoa Edunsaajan käyttöön.
 6. Smartum-verkkopalvelulla Smartum Oy:n julkisia tai kirjautumisen vaativia internet- ja extranet sivuja, jotka sisältävät Smartum-maksuvälineiden käyttöön liittyviä ohjeita ja toimintoja (www.smartum.fi).
 7. Smartum Oy:llä jäljempänä Smartumia.

Tilin avaaminen

2.
Smartum-saldon saamisen edellytyksenä on, että Edunsaaja kuuluu Eduntarjoajan tarjoaman edun piiriin, ja Edunsaaja itse on ilmoittautunut tai Eduntarjoaja on ilmoittanut henkilön Edunsaajaksi.

3.
Ensimmäisellä ilmoittautumiskerralla Edunsaajalle avataan Smartum-tili. Tilinhaltijana on Eduntarjoaja. Edunsaaja saa omat kirjautumistunnukset, joita hän käyttää kirjautuessaan Smartum-verkkopalveluun. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään tunnukset, niin etteivät ne joudu kolmannen osapuolen käsiin. Käyttäjän tulee viipymättä vaihtaa tunnukset, jos epäilee niiden joutuneen vääriin käsiin. Tietoturvasyistä tunnusten vaihtamista suositellaan säännöllisesti. Käyttäjä vastaa kaikista käyttäjätunnuksellaan tapahtuneista toimista.

Smartum-saldon käyttö

4.
Smartum-tili on henkilökohtainen ja sitä saa käyttää vain Edunsaaja. Smartum-tili voi sisältää useamman Eduntarjoajan tarjoaman edun. Jokaisella Smartum-saldon etutyypillä on oma käyttötarkoituksensa. Smartum-saldoa voidaan käyttää Smartumin verkostoon kuuluvien Palveluntarjoajien toimipisteissä tai verkkokaupoissa. Smartum pidättää oikeuden tehdä muutoksia Palveluntarjoajien verkostoon saldon voimassaoloaikana. Smartum ei vastaa mahdollisista virheistä tai puutteista ilmoitetussa käyttökohdeverkostossa.

5.
Smartum ei takaa maksusuorituksen onnistumista Palveluntarjoajien toimipisteissä tai verkkokaupassa.

6.
Smartum-saldolla maksaminen

 • Saldolla voi maksaa vain Edunsaajan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja palveluita.
 • Edunsaajan tulee ilmaista kassahenkilölle maksavansa Smartum-maksuvälineellä, jolloin kassahenkilöllä on mahdollisuus tarkistaa tarjottujen palveluiden tai tuotteiden vastaavan Smartum-saldon käytön rajoituksia.
 • Smartum-saldolla maksaminen edellyttää, että Smartum-tilillä on katetta. Edunsaaja ei voi peruuttaa jo tehtyä veloitusta.
 • Smartum-saldolla voi maksaa kaikkia Palveluntarjoajan tarjoamia palveluita, jotka kuuluvat edun piiriin.
 • Smartum-saldon kohtelu maksuvälineenä on yhdenvertainen muihin maksuvälineisiin (esim. käteinen, pankki-, luottokortti) verrattuna. Palvelun tarjoaja ei voi veloittaa lisämaksua Smartum-maksuvälineen käytöstä.
 • Edunsaaja voi käyttää Smartum-saldoa kerta-, sarja- ja kausimaksuihin. Sarjalippujen tulee olla henkilökohtaisesti nimettyjä.
 • Verkkokaupassa maksettaessa Edunsaajalla on velvollisuus tarkistaa palvelun saatavuus.
 • Lounasetua käytettäessä veloitetaan tililtä aina Verottajan voimassa olevan luontoisetupäätöksen mukaisen edun vähimmäismäärä, vaikka ostos olisi tätä pienempi.

7.
Edunsaajan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

8.
Palveluntarjoajalla on oikeus asiallisin perustein kieltäytyä Edunsaajan Smartum-saldon vastaanottamisesta, jos se on tämän sopimuksen, voimassa olevan lain, säädösten tai muiden määräysten vastainen.

9.
Smartum-saldolla tehdyt ostot veloitetaan käyttäjän Smartum-tililtä välittömästi. Jokainen veloitus näkyy reaaliaikaisesti Edunsaajan omassa verkkopalvelussa.

10.
Smartum-tilille ladattua arvoa ei vaihdeta rahaksi.

Tilin voimassaolo

11.
Smartum-saldolla on rajoitettu voimassaoloaika. Eduntarjoaja voi muuttaa voimassaoloaikaa ja halutessaan sulkea tilin. Eduntarjoamisen yhteydessä peritty omavastuu ei palaudu Edunsaajalle. Smartum-saldon väärinkäyttö ja käytön rajoittaminen

12.
Mikäli Edunsaaja käyttää Smartum-saldoa näiden ehtojen vastaisesti, Smartumilla on oikeus sulkea Edunsaajan tili. Edunsaaja on velvollinen korvaamaan Smartumille näiden ehtojen vastaisesta käytöstä aiheutuvat vahingot.

Edunsaajan vastuu

13.
Edunsaajan on ilmoitettava Smartumille välittömästi yhteystietojen muutoksista tai päivitettävä muuttuneet yhteystiedot Smartum-verkkopalvelussa.

14.
Edunsaajalla on velvollisuus tarkistaa, että maksu suoritetaan oikealle Palveluntarjoajalle ja summa on oikea. Smartum ei korjaa eikä korvaa virheellisesti tehtyjä maksuja.

15.
Mikäli Palveluntarjoaja tai Edunsaaja itse peruuttaa kurssin tai palvelun maksun jo tapahduttua, Smartum ei vastaa maksun palauttamisesta.

Smartumin vastuut ja vastuunrajoitukset

16.
Smartum-saldoa käytettäessä tehdyt veloitukset ja hyvitykset kirjataan oikein Edunsaajan Smartum-tilille.

17.
Smartum ei takaa palvelun toimivuutta vuorokauden jokaisena hetkenä ja pidättää oikeuden kohtuullisiin huolto- ym. katkoihin.

18.
Smartum ei vastaa Edunsaajalle tai kolmannelle taholle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

19.
Smartum ei ole osallinen ostettuja tuotteita tai palveluita koskeviin sopimuksiin, eikä vastaa näiden sopimusten ja niihin liittyvien ehtojen noudattamisesta. Palveluntarjoaja vastaa Smartum-saldolla maksetuissa tuotteissa ja palveluissa mahdollisesti esiintyvistä puutteista ja virheellisyyksistä.

Henkilötietojen käsittely

20.
Smartum käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään Smartum-saldoon liittyvien palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. Smartumilla on oikeus käyttää Edunsaajan tietoja etuihin liittyvään tiedotukseen, palvelukokonaisuuden toteuttamiseen, ylläpitoon ja hoitoon. Smartumilla on oikeus käyttää Edunsaajan tietoja palvelujen markkinointiin, mikäli Edunsaaja ei ole tätä erikseen kieltänyt. Smartum ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Smartumin nettisivuilta.

Ylivoimainen este

21.
Smartum ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä (force majeure) tai viranomaisen toimenpiteestä. Ylivoimainen este tai muu vastaava oikeuttaa Smartumin keskeyttämään Smartum-saldoon liittyvät toiminnat toistaiseksi.

Sopimuksen voimassaolo ja sopimusmuutokset

22.
Sopimus on voimassa toistaiseksi.

23.
Edunsaaja voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä Smartumille kirjallisesti. Sopimuksen päättyessä, tilillä olevat varat siirretään Eduntarjoajalle.

24.
Smartumilla on oikeus purkaa tämä sopimus väärinkäytöstapauksissa.

25.
Smartumilla on oikeus muuttaa sopimusehtoja ja -liitteitä, ilmoittamalla muutoksesta vähintään kolme (3) kuukautta aiemmin Smartum-verkkopalvelussa tai sähköpostitse.

26.
Edunsaajalla on oikeus irtisanoa sopimus muuttuneiden sopimusehtojen johdosta.

Sopimuksen siirto

27.
Smartumilla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

28.
Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mikäli osapuolet eivät pääse neuvottelemalla
ratkaisuun erimielisyyksistä, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.