WHIM – KÄYTTÖEHDOT

Select your language:

WHIM® -KÄYTTÖEHDOT

Näitä käyttöehtoja sovelletaan 18. kesäkuuta 2019 alkaen ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

WHIM® Palveluna

MaaS Global -tiimin mielestä yksikään kulkuväline ei yksin pysty ratkaisemaan nykyaikaisen, aktiivisen elämän tarpeita riittävän joustavalla ja kestävällä tavalla. MaaS Globalin kehittämä Whim -sovellus tuo yhteen paikkaan kaikki eri liikkumisen tarpeet: julkinen liikenne, taksit, yhteiskäyttöautot, auton vuokraus ja vaikkapa kaupunkipyörät tai sähköpotkulaudat näyttelevät jokainen omaa tärkeää osaansa arjen toimivuudessa ja voit saada ne kaikki käyttöösi. Whim tarjoaa modernin vaihtoehdon auton omistamiselle.

Whimin kautta saatavat Palvelut saattavat vaihdella maittain ja kaupungeittain, jotta alueeltasi löytyisi aina tilanteeseen sopiva tapa liikkua. Rohkaisemme asiakkaitamme käyttämään Whim -sovellusta ja sen eri liikkumismuotoja kestävän kehityksen näkökulmasta ja tasapuolisesti siten, ettei toistuvasti suosittaisi jotain kulkumuotoa toista enemmän. Monipuoliset valinnat eri Whimin kautta saatavilla olevien liikkumismuotojen välillä tarjoavat kaikista optimaalisimmat ja kestävimmät tavat liikkua.

Voit valita erilaisia tapoja käyttää Whim -sovellusta. Maksa helposti yksi matka kerrallaan tai liiku entistä fiksummin valitsemalla toistaiseksi voimassaolevan tilauksen. Erilaiset tarjolla olevat tilausvaihtoehdot löytyvät Whim -sovelluksesta.

Lue nämä Whim -käyttöehdot huolellisesti, koska ne sisältävät tärkeitä tietoja oikeuksistasi ja velvoitteista.

1. Käyttöehtojen hyväksyminen ja sisältö

Nämä Whim-käyttöehdot yhdessä MaaS Globalin Tietosuojakäytännön sekä Whim-sovellukseen sisältyvien tai siihen olennaisesti liittyvien tilaus- ja palvelukohtaisten lisäehtojen ja -tietojen kanssa (käytetään yhteisnimitystä Ehdot) määrittävät Whim-sovelluksen käyttöäsi ja siihen liittyviä Whim-sovelluksen kautta tarjottavia palveluja (käytetään yhteisnimitystä Palvelu). Palvelua käyttämällä hyväksyt nämä Ehdot. MaaS Globalilla on oikeus täydentää ja täsmentää tarjolla olevia tilaus- ja palvelukohtaisia lisäehtoja, mikäli ne eivät ole asiakkaan vahingoksi ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa. Löydät lisäehdot vaivattomasti Whim -sovelluksesta tilausvaihtoehtojen yhteydestä.

Ehdot muodostavat asiakkaan ja MaaS Global Oy:n, John Stenbergin ranta 2, 00530 Helsinki, Suomi (“MaaS Global”), välisen sopimuksen, jossa määritetään asiakkaan ja MaaS Globalin Palveluun kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet.

MaaS Global on vastuussa näiden Ehtojen sekä markkinoinnissa annettujen tietojen mukaisesti Whim -sovelluksen toimivuudesta sekä Palveluiden saatavuudesta.

2. Palvelun käyttöoikeus ja Palveluun rekisteröityminen

Jotta voisit käyttää Palvelua, sinun tulee olla täysi-ikäinen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Jos et ole vielä täysi-ikäinen, voit rekisteröityä Palveluun ja käyttää sitä ainoastaan saatuasi siihen suostumuksen vanhemmaltasi tai lailliselta huoltajaltasi. Vanhemmat voivat sekä antaa että peruuttaa suostumuksensa Palvelun käyttöön ottamalla yhteyttä Whim -asiakaspalveluun.

Jotta voisit käyttää Palvelua, sinun täytyy luoda käyttäjäprofiili Whim-sovelluksessa. Käyttäjäprofiilin saa luoda henkilö, jolla on siihen oikeus voimassa olevan lain mukaan.

Suostut antamaan oikeita ja totuudenmukaisia tietoja luodessasi profiilin ja käyttäessäsi Palvelua, sekä pitämään antamasi tiedot ajan tasalla. Olet itse henkilökohtaisesti vastuussa kaikesta luomallasi profiililla tapahtuvasta Palvelun käytöstä. Jos olet alaikäinen, vanhempasi tai laillinen huoltajasi ovat vastuussa Palvelun käytöstä.

3. Palvelun käyttäminen

Sinulla on käyttöoikeus Ehtojen mukaiseen Palvelun käyttöön ilman yksinoikeutta. Käyttöoikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle.

Voit käyttää Palveluun kuuluvana osana kuljetuspalveluja, joita MaaS Globalin valitsemat Palvelun tarjoamiseen osallistuvat kuljetuspalvelut tuottavat (käytetään yhteisnimitystä Kuljetuspalvelut). Määrättyjen Kuljetuspalvelujen käyttöön sovelletaan erillisiä Kuljetuspalvelun lisäehtoja. Sinun täytyy arvioida ja hyväksyä Ehdot ennen valitsemasi Kuljetuspalvelun käyttöä. Eri Kuljetuspalvelujen tarjoajien ehdot löytyvät täältä sekä Whim -sovelluksesta. Kuljetuspalvelun tarjoajat ovat vastuussa tarjoamistaan Kuljetuspalveluista omien ehtojensa mukaisesti ja noudattaen voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Palveluun kuuluvana osana MaaS Global voi tarjota sinulle joko MaaS Globalin tai sen käytössä olevien käyttöoikeuksien sisältämiä ja kuljetuspalveluiden tarjoajien omistamia tietoja ja sisältöä, kuten esim. matkalippuja, pysäkki- ja reittiohjeita ja muita tietoja (käytetään yhteisnimitystä Sisältö). MaaS Global myöntää sinulle käyttöluvan Palveluun ilman yksinoikeutta ja Sisällön käyttöön ainoastaan määritetyssä käyttötarkoituksessa. Sinua sitovat kaikki Palvelun kautta saatavan Sisällön käyttöön sovellettavat erityisrajoitukset. Palvelun käyttö ei anna sinulle minkäänlaista Palveluun kuuluvan Sisällön lisäkäyttöoikeutta.

Palvelun käyttäjä suostuu:

 • Noudattamaan voimassaolevia lakeja ja Ehtoja;
 • Käyttämään Palvelua ja sen Sisältöä ainoastaan henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin;
 • Hankkimaan mahdolliset lain edellyttämät suostumukset, luvat tai käyttöoikeudet, joita tietojen antaminen Palveluun vaatii.

Koska Palvelua kehitetään jatkuvasti, MaaS Global voi tehdä, mutta sillä ei ole velvollisuutta:

 • Sisällön valvontaa ja sääntelyä;
 • Minkä tahansa Sisällön poistamisen Palvelusta, sekä;
 • Pääsyn rajoittamisen mihin tahansa Palvelun osaan milloin tahansa perustellusti ja harkitusti.
  MaaS Global ilmoittaa merkittävistä Palvelun ja Sisällön muutoksista Ehtojen kohdan 10. Palvelun saatavuus, muutokset ja tekniset vaatimukset mukaisesti.
  MaaS Global voi poistaa profiilisi käytöstä tai rajoittaa pääsyäsi joihinkin osiin Palvelua, jos MaaS Globalilla on perusteltu syy uskoa, että olet rikkonut Ehtoja. MaaS Global voi poistaa profiilisi annettuaan siitä ennakkoon ilmoituksen, jos et ole käyttänyt Palvelua viimeksi kuluneiden kuuden (6) kuukauden aikana.
  Jos et enää halua käyttää Palvelua, voit poistaa profiilisi käytöstä pyytämällä sen poistamista MaaS Globalin asiakaspalvelusta. Profiilin poistamisen jälkeen et voi enää käyttää Palvelua.

4. Tiedotteet

MaaS Global voi lähettää tiedotteita Palvelussa. MaaS Global voi myös lähettää sinulle Palveluun liittyviä tiedotteita antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon.

5. Maksut

Joidenkin Palvelun ominaisuuksien käyttö on maksullista. Kaikki MaaS Globalin veloittamat kulut ja maksut ilmoitetaan erikseen Palvelussa.

Palvelun käyttöön kuuluu tietojen välittäminen verkkopalveluntarjoajasi verkon välityksellä. Palvelussa luetteloidut hinnat eivät sisällä tietojen välittämistä tai muuta palvelutarjontaa, jonka käytöstä verkkopalveluntarjoajasi saattaa veloittaa sinua. MaaS Global ei ota vastuuta verkkopalveluntarjoajasi mahdollisesti veloittamista maksuista.

6. Tilaus- ja maksuehdot

Tilaus tarkoittaa maksullisten Sisältöjen/Kuljetuspalvelujen valintaa tapauskohtaisesti ja/tai automaattisesti uusiutuvaa ja jaksoittaista Kuljetuspalvelujen tilausta Palvelun kautta. Kaikki Tilaukset vaativat MaaS Globalin hyväksynnän.

Voit maksaa joko luottokortilla tai muilla käytettävissä olevilla maksutavoilla. Suostut maksamaan kaikki Tilaukseesi liittyvät maksut.

Jos Tilaus on automaattisesti uusiutuva jaksoittainen tilaus, myönnät Palvelulle luvan veloittaa säännöllisesti maksun koko Tilauksen keston ajan, kunnes olet päättänyt Tilauksesi.

Kuljetuspalvelujen maksut voivat ajoittain muuttua. Maksut sisältävät voimassaolevat verot, ellei muuta ole ilmoitettu. On mahdollista, että maksupalveluntarjoaja veloittaa sinulta lisämaksuja käytettävien valuuttamuunnos- ja/tai muiden lisäpalveluiden perusteella. MaaS Global ei ota vastuuta pankin tai muun kolmannen osapuolen veloittamista palvelumaksuista tai -kuluista.

7. Tilauksen peruuttaminen ja lopettaminen

Suostut siihen, että Sisällön toimitus aloitetaan samanaikaisesti Tilauksesi tekemisen yhteydessä. Kun Tilauksesi on käsitelty, sen peruuttaminen ei enää välttämättä ole mahdollista.

Voit lopettaa jaksoittaisen Kuljetuspalvelujen Tilauksesi Palvelun kautta, milloin tahansa kuluvan tilausjakson aikana ennen uuden laskutusjakson alkua. Kyseisen lopetuksen seurauksena Tilauksesi päättyy meneillään olevan laskutusjakson loputtua ja Tilaustasi ei enää uusita. Tilauksen lopettaminen kesken laskutuskauden ei oikeuta hyvitykseen jäljellä olevan tilausjakson osalta.

Jos sinulla on ongelmia oman Tilauksesi kanssa, ota yhteyttä MaaS Globalin asiakaspalveluun.

8. Asiakaspalaute

Lähettämällä mitä tahansa ideoita, palautetta ja/tai ehdotuksia (Palaute) MaaS Globalille joko Palvelun kautta tai muilla keinoin, tiedostat ja suostut siihen, että: (1) MaaS Globalilla voi olla samankaltaisia kehitysideoita kuin mitä Palaute sisältää, (2) Palautteesi ei sisällä luottamuksellisia tietoja sinusta eikä mistään kolmannesta osapuolesta eikä teollis- tai tekijänoikeuksilla suojattuja tietoja, (3) MaaS Global ei ole velvoitettu minkäänlaiseen luottamukselliseen Palautteen käsittelyyn, (4) MaaS Global voi vapaasti käyttää, jakaa, hyödyntää ja jatkokehittää sekä muokata Palautetta mihin tahansa käyttötarkoitukseen, etkä (5) ole oikeutettu mihinkään antamaasi Palautteeseen perustuvaan hyvitykseen MaaS Globalilta.

9. Tietojen jakaminen

Voit käyttää Palvelun ominaisuuksia sijaintisi, kalenterisi tai muiden tietojen jakamiseen. Käyttämällä näitä ominaisuuksia suostut siihen, että MaaS Global voi käyttää itse tai tarjota kyseisiä tietoja Kuljetuspalvelujen tarjoajille sekä muille toimijoille ja henkilöille Palvelun tarjoamisen edellyttämässä laajuudessa.

10. Palvelun saatavuus, muutokset ja tekniset vaatimukset

MaaS Global kehittää Palveluaan jatkuvasti, joten riippuen eri Kuljetuspalveluiden saatavuudesta alueellasi, se saattaa muuttaa, korjata tai lopettaa Palvelun kokonaisuudessaan tai osittain. Palvelun ja erityisesti määrättyjen Kuljetuspalvelujen ja Sisällön saatavuus voivat vaihdella myös ajoittain. MaaS Global ei anna mitään takuita siitä, että jokin määrätty Kuljetuspalvelu tai Sisältö olisi jatkuvasti saatavilla. MaaS Global ilmoittaa kaikista merkittävistä Palvelun muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Tämä tarkoittaa, että voit päättää toistaiseksi voimassaolevan tilauksesi ennen muutoksen voimaantuloa.

Huomaathan, että Palvelu ei ole välttämättä käytössä huoltotaukojen aikana tai muina vastaavina ajanjaksoina. Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa, ja se voidaan tarjota vain rajoitetuilla kielillä.

Jotkin Palvelun ominaisuudet vaativat verkko- tai laitekohtaista yhteensopivuutta. Voit varmistaa laitteestasi, että sinulla on käytössäsi viimeisin Whim-sovellus, tarkistamalla sovelluspäivitysten saatavuuden. Jos MaaS Global pitää päivitystä tärkeänä tai välttämättömänä, et ehkä voi jatkaa edellisen sovellusversion käyttämistä. MaaS Global saattaa estää sinulta aiemman sovellusversion käytön siihen asti, kunnes asennat päivityksen.

Jos Palvelu lopetetaan tai peruutetaan, MaaS Global voi poistaa pysyvästi tiedot, joita olet antanut Palveluun. MaaS Globalilla ei ole velvollisuutta palauttaa sinulle mitään tietoja sen jälkeen, kun Palvelu on lopetettu tai peruutettu.

11. Mainokset

Palvelu saattaa sisältää mainoksia. Mainokset voivat olla kohdistettuja Palvelussa tekemiesi hakujen tai muiden antamiesi tietojen perusteella.

12. Henkilötiedot

Sinun tulee antaa MaaS Globalille tiettyjä henkilötietoja luodessasi profiilin ja käyttäessäsi Palvelua. MaaS Globalin Tietosuojakäytäntö ja mahdolliset muut Ehdoissa ilmoitetut henkilötietoihin liittyvät määritelmät kertovat tarkemmin henkilötietojesi käsittelystä.

Tietosuojakäytännössä mainittuja henkilötietojen käsittelyä lukuun ottamatta MaaS Global ei ole vastuussa mistään tietojen poistamisesta tai menetyksestä. Kun joko sinä tai MaaS Global poistaa tietoja Palvelusta, jälkiä tiedoista tai niiden kopioita voi edelleen jäädä muihin tietokantoihin.

13. Palvelun virheet

Palvelu tarjotaan ”SELLAISENA KUIN SE ON” ja ”SELLAISENA KUIN SE ON TARJOLLA” voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. MaaS Global ei takaa, että Palvelu toimii aina keskeytyksettä ja virheettä tai ei sisällä viruksia tai anna muutakaan takuuta Palvelulle.
MaaS Globalin Palvelussa on virhe, jos Palvelu ei vastaa siitä annettuja tietoja ja sitä, mitä on sovittu tai luvattu markkinoinnissa.
MaaS Globalin on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan. MaaS Global saa kuitenkin kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä tai jos virhe ei ole korjattavissa, sinulla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen.

Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia Palvelun kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita, joihin olet Palvelun luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua.

Et voi kuitenkaan vedota virheeseen, ellet ilmoita virheestä MaaS Globalille kohtuullisessa ajassa siitä, kun havaitsit virheen tai sinun olisi pitänyt se havaita.

MaaS Global vastaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti välittömistä henkilö- ja esinevahingoista, jotka ovat seurausta Palvelussa olevan virheen vuoksi. Välillisen vahingon MaaS Global on velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu MaaS Globalin huolimattomuudesta tai tahallisuudesta.

14. Asiakkaan korvausvelvollisuus
Tiedostat, että Ehtojen vastainen menettely saattaa johtaa rikkomuksen laadun ja muiden olosuhteiden perusteella määräytyvään korvausvelvollisuuteen.
Esimerkkejä toiminnasta, joka on Ehtojen vastaista;

 1. Sovelluksen koodin rikkominen veloituksettomien matkojen saamiseksi tai Whim -järjestelmän hakkerointi muilla tavoin;
 2. Whim-käyttäjätilin antaminen muun kuin sen omistajan käyttöön;
 3. Palveluntarjoajiemme käyttöehtojen rikkominen ja/tai epätavallisten lisäkulujen aiheuttaminen palveluntarjoajillemme tai MaaS Globalille;
 4. Petoksen tai muun rikoksen tekeminen käyttäen Whim -sovellusta:
 • Todisteiden väärentäminen ja hyvitysten saaminen näitä vääriä todisteita käyttäen;
 • Toisen henkilön maksukortin käyttäminen ilman maksukortin haltijan suostumusta;
 • Jatkuvan tilauksen tai muiden maksujen maksamatta jättäminen.
 1. Palvelun käyttäminen ammatin harjoittamiseen.
 2. Palvelun käyttäminen vastoin sen tarkoitusta tai Palvelun käyttö niin, että se ylittää merkittävästi Palvelun keskimääräisen käytön rajan.
 3. Työmatkaedun tai muun kohdennetun maksutavan käyttäminen vastoin voimassa olevaa lakia tai maksutapaan liitettyjä ohjeita. Voit tarkastaa ohjeet vaivattomasti Whim -sovelluksesta.

15. Yleistä

15.1 Sovellettava laki

Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien lain valintaa koskevat säännöt.

15.2 Ehtojen pätevyys

Ehdot eivät sulje pois eivätkä rajoita mitään kotipaikkasi lakiin perustuvia oikeuksia, joita ei voida lain mukaan rajoittaa. Jos jokin sääntö Ehdoissa havaitaan lain mukaan pätemättömäksi, pätemätön ehto ei sido kuluttajaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mutta muilta osin Ehdot jäävät voimaan osapuolia sitovaksi. Siinä tapauksessa, että yksi tai useampi pätemätön sääntö ei vaikuta Palvelun käyttöön, eivät ne vaikuta myöskään minkään muun yksittäisen Ehtojen säännön tai Ehtojen kokonaisuuden pätevyyteen tai toimeenpanokelpoisuuteen.

Jos näiden Whim -käyttöehtojen ja MaaS Globalin Tietosuojakäytännön välillä on ristiriitaisuuksia, Whim-käyttöehtojen säännöt ovat ensisijaisia.
Ehdot, joiden on tarkoitus säilyä voimassa poistettuasi profiilisi palvelusta, pysyvät voimassa profiilin poistamisen jälkeenkin.

15.3 Ehtojen muuttaminen

MaaS Global voi muuttaa Ehtoja, jos muutoksen perusteena on Palvelun kehittäminen, lainsäädännön muutos tai muu erityinen syy tai olosuhteiden olennainen muutos. MaaS Global ilmoittaa kaikista merkittävistä Whim -käyttöehtojen muutoksista hyvissä ajoin etukäteen Ehtojen kohdan 10. mukaisesti.

Sinulla on vastuu eri Kuljetuspalvelujen tarjoajien omien ehtojen tarkistamisesta, ennen kuin otat Kuljetuspalvelun käyttöösi. Löydät kaikki Kuljetuspalvelujen tarjoajien ehdot vaivattomasti Whim-sovelluksesta. Hyväksyt ehdot tilaamalla kyseisen Palvelun. Whim -sovelluksesta voit myös tarkistaa kuljetuspalveluiden ehdoissa tapahtuvat muutokset.

16. Immateriaalioikeudet

Palvelu, Sisältö ja kaikki niihin liittyvät materiaalit ovat kansainvälisten teollis- ja tekijänoikeuslakien suojaamia. MaaS Global esittää vaatimuksensa Palvelun, Sisällön ja niihin liittyvän materiaalin immateriaalioikeusloukkauksiin liittyen lain mahdollisimman laajamittaisesti suomalla tavalla. Ehtojen mukaisesti MaaS Global, sen käyttämät lisenssit mukaan lukien, sekä Kuljetuspalvelujen tarjoajat pidättävät kaikki edut, oikeudet ja omistukset, jotka sisältyvät tai liittyvät Palveluun, Sisältöön ja niihin liittyviin materiaaleihin.

17. Luovutus

MaaS Global voi luovuttaa Ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa emoyhtiölleen, tytäryhtiöilleen tai mille tahansa yritykselle, joka hallitsee oikeuksia ja velvollisuuksia yhdessä MaaS Globalin kanssa. Lisäksi MaaS Global voi luovuttaa Ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle fuusion, yrityskaupan tai osakkeiden myynnin yhteydessä, perustuen lakiin tai muusta syystä.

18. Riidanratkaisu

Jos Ehtoja koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi sinun ja MaaS Globalin välisillä neuvotteluilla, voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).