WHIM - KÄYTTÖEHDOT

Näitä käyttöehtoja sovelletaan 9. tammikuuta 2018 alkaen ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

1. Käyttöehtojen hyväksyminen

Nämä Whim-käyttöehdot yhdessä MaaS Globalin Tietosuojakäytännön sekä Whim-sovellukseen sisältyvien tai käyttäessäsi eri palveluita niihin olennaisesti liittyvien lisäehtojen ja -tietojen kanssa (käytetään yhteisnimitystä Ehdot) määrittävät Whim-sovelluksen käyttöäsi ja siihen liittyviä Whim-sovelluksen kautta tarjottavia palveluja (käytetään yhteisnimitystä Palvelu). Palvelua käyttämällä hyväksyt kaikki nämä ehdot. Eri palveluiden tarjoajien ehdot löytyvät täältä.

Ehdot muodostavat asiakkaan ja MaaS Global Oy:n, Lönnrotinkatu 18, 00120 Helsinki, Suomi (“MaaS Global”), välisen sopimuksen, jossa määritetään asiakkaan ja MaaS Globalin Palveluun kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet.

2. Palvelun käyttöoikeus

Jotta voisit käyttää Palvelua, sinun tulee olla täysi-ikäinen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Jos et ole vielä täysi-ikäinen, voit rekisteröityä Palveluun ja käyttää sitä ainoastaan saatuasi siihen suostumuksen vanhemmaltasi tai lailliselta huoltajaltasi.

3. Palveluun rekisteröityminen ja Palvelun käytön lopettaminen

Jotta voisit käyttää Palvelua, sinun täytyy luoda käyttäjäprofiili Whim-sovelluksessa.

Käyttäjäprofiilin saa luoda henkilö, jolla on siihen oikeus voimassa olevan lain mukaan.

Suostut antamaan oikeita ja totuudenmukaisia tietoja luodessasi profiilin ja käyttäessäsi Palvelua, sekä pitämään antamasi tiedot ajan tasalla. Olet itse henkilökohtaisesti vastuussa kaikesta luomallasi profiililla tapahtuvasta Palvelun käytöstä. Jos olet alaikäinen, vanhempasi tai laillinen huoltajasi ovat vastuussa Palvelun käytöstä.

Jos et enää halua käyttää Palvelua, voit poistaa profiilisi käytöstä pyytämällä sen poistamista MaaS Globalin asiakaspalvelusta. Profiilin poistamisen jälkeen et voi enää käyttää Palvelua. MaaS Global voi poistaa profiilisi käytöstä tai rajoittaa pääsyäsi joihinkin osiin Palvelua, jos MaaS Globalilla on perusteltu syy uskoa, että olet rikkonut Ehtoja. MaaS Global voi poistaa profiilisi annettuaan siitä ennakkoon ilmoituksen, jos et ole käyttänyt Palvelua viimeksi kuluneiden kuuden (6) kuukauden aikana.

4. Palveluun sisältyvät käyttöoikeudet

Palveluun kuuluvana osana MaaS Global voi tarjota sinulle joko MaaS Globalin tai sen käytössä olevien lisenssien ja kuljetuspalveluiden tarjoajien omistamia tietoja ja sisältöä, kuten esim. matkalippuja (käytetään yhteisnimitystä Sisältö). MaaS Global myöntää sinulle käyttöluvan Palveluun ilman yksinoikeutta ja Sisällön käyttöön ainoastaan määritetyssä käyttötarkoituksessa. Sinua sitovat kaikki Palvelun kautta saatavan Sisällön käyttöön sovellettavat erityisrajoitukset. Palvelun käyttö ei anna sinulle minkäänlaista Palveluun kuuluvan Sisällön lisäkäyttöoikeutta.

5. Palvelun käyttäminen

Sinulla on käyttöoikeus Ehtojen mukaiseen Palvelun käyttöön ilman yksinoikeutta. Käyttöoikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle.
MaaS Global voi harkitusti ja perustellusta syystä ottaa käyttöoikeuden pois ilman ennakkoilmoitusta.

Voit käyttää Palveluun kuuluvana osana kuljetuspalveluja, joita MaaS Globalin valitsemat Palvelun tarjoamiseen osallistuvat kuljetuspalvelut tuottavat (käytetään yhteisnimitystä Kuljetuspalvelut). Määrättyjen Kuljetuspalvelujen käyttöön sovelletaan erillisiä Kuljetuspalvelun lisäehtoja. Sinun täytyy arvioida ja hyväksyä Ehdot ennen valitsemasi Kuljetuspalvelun käyttöä. Eri palveluiden tarjoajien ehdot löytyvät täältä.

Palvelun käyttäjä suostuu:

  • Noudattamaan voimassa olevia lakeja, ehtoja ja hyviä tapoja.
  • Käyttämään palvelua ja sen sisältöä ainoastaan henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
  • Hankkimaan mahdolliset lain edellyttämät suostumukset, luvat tai käyttöoikeudet, joita tietojen antaminen palveluun vaatii.

MaaS Global voi tehdä, mutta sillä ei ole velvollisuutta:

  • Sisällön valvontaa ja sääntelyä.
  • Minkä tahansa sisällön poistamisen palvelusta ja pääsyn rajoittamisen mihin tahansa palvelun osaan milloin tahansa perustellusti ja harkitusti.

Tietosuojakäytännössä mainittuja henkilötietojen käsittelyä lukuun ottamatta MaaS Global ei ole vastuussa mistään tietojen poistamisesta tai menetyksestä. Kun joko sinä tai MaaS Global poistaa tietoja Palvelusta, jälkiä tiedoista tai niiden kopioita voi edelleen jäädä muihin tietokantoihin.

6. Tiedotteet

MaaS Global voi lähettää tiedotteita Palvelussa. MaaS Global voi myös lähettää sinulle Palveluun liittyviä tiedotteita antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon.

7. Maksut

Joidenkin Palvelun ominaisuuksien käyttö on maksullista. Kaikki MaaS Globalin veloittamat kulut ja maksut ilmoitetaan erikseen Palvelussa.

Palvelun käyttöön kuuluu tietojen välittäminen verkkopalveluntarjoajasi verkon välityksellä. Palvelussa luetteloidut hinnat eivät sisällä tietojen välittämistä tai muuta palvelutarjontaa, jonka käytöstä verkkopalveluntarjoajasi saattaa veloittaa sinua. MaaS Global ei ota vastuuta verkkopalveluntarjoajasi mahdollisesti veloittamista maksuista.

8. Tilaus- ja maksuehdot

Tilaus tarkoittaa maksullisten Sisältöjen/Kuljetuspalvelujen valintaa tapauskohtaisesti ja/tai automaattisesti uusiutuvaa ja jaksoittaista Kuljetuspalvelujen tilausta Palvelun kautta. Kaikki Tilaukset vaativat MaaS Globalin hyväksynnän.
Voit maksaa joko luottokortilla tai muilla käytettävissä olevilla maksutavoilla. Suostut maksamaan kaikki Tilaukseesi liittyvät maksut.
Jos Tilaus on automaattisesti uusiutuva jaksoittainen tilaus, myönnät Palvelulle luvan veloittaa säännöllisesti maksun koko Tilauksen keston ajan.

Kuljetuspalvelujen maksut voivat ajoittain muuttua. Maksut sisältävät voimassaolevat verot, ellei muuta ole ilmoitettu. On mahdollista, että maksupalveluntarjoaja veloittaa sinulta lisämaksuja käytettävien valuuttamuunnos- ja/tai muiden lisäpalveluiden perusteella. MaaS Global ei ota vastuuta pankin tai muun kolmannen osapuolen veloittamista palvelumaksuista tai -kuluista.

9. Tilauksen peruuttaminen

Suostut siihen, että Sisällön toimitus aloitetaan samanaikaisesti Tilauksesi tekemisen yhteydessä. Kun Tilauksesi on käsitelty, sen peruuttaminen ei enää välttämättä ole mahdollista.

Voit lopettaa jaksoittaisen Kuljetuspalvelujen Tilauksesi Palvelun kautta milloin tahansa tilausjakson aikana ennen uuden jakson alkua. Kyseisen lopetuksen seurauksena Tilauksesi päättyy meneillään olevan tilausjakson loputtua ja Tilaustasi ei enää uusita.

Jos sinulla on ongelmia oman Tilauksesi kanssa, ota yhteyttä MaaS Globalin asiakaspalveluun. Hyvityksiä koskevat vaatimukset on tehtävä kohtuullisessa ajassa mahdolliseen hyvitykseen oikeuttavasta tapahtumasta.

10. Asiakaspalaute

Lähettämällä mitä tahansa ideoita, palautetta ja/tai ehdotuksia (Palaute) MaaS Globalille joko Palvelun kautta tai muilla keinoin, tiedostat ja suostut siihen, että: (1) MaaS Globalilla voi olla samankaltaisia kehitysideoita kuin mitä Palaute sisältää, (2) Palautteesi ei sisällä luottamuksellisia tietoja sinusta eikä mistään kolmannesta osapuolesta eikä teollis- tai tekijänoikeuksilla suojattuja tietoja, (3) MaaS Global ei ole velvoitettu minkäänlaiseen luottamukselliseen Palautteen käsittelyyn, (4) MaaS Global voi vapaasti käyttää, jakaa, hyödyntää ja jatkokehittää sekä muokata Palautetta mihin tahansa käyttötarkoitukseen, etkä (5) ole oikeutettu mihinkään antamaasi Palautteeseen perustuvaan hyvitykseen MaaS Globalilta.

11. Tietojen jakaminen

Voit käyttää Palvelun ominaisuuksia sijaintisi, kalenterisi tai muiden tietojen jakamiseen. Käyttämällä näitä ominaisuuksia suostut siihen, että MaaS Global voi käyttää itse tai tarjota kyseisiä tietoja Kuljetuspalvelujen tarjoajille sekä muille toimijoille ja henkilöille Palvelun tarjoamisen edellyttämässä laajuudessa.

12. Palvelun saatavuus ja tekniset vaatimukset

Palvelun ja erityisesti määrättyjen Kuljetuspalvelujen ja Sisällön saatavuus voivat vaihdella MaaS Globalin kohtuullisen ja hyväksyttäväksi katsottavan harkinnan mukaan. MaaS Global ei anna mitään takuita siitä, että jokin määrätty Kuljetuspalvelu tai Sisältö olisi jatkuvasti saatavilla. Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa, ja se voidaan tarjota vain rajoitetuilla kielillä. Jotkin Palvelun ominaisuudet vaativat verkko- tai laitekohtaista yhteensopivuutta.

MaaS Global kehittää Palveluaan jatkuvasti, joten se saattaa muuttaa, korjata tai lopettaa Palvelun kokonaisuudessaan tai osittain täysin oman harkintansa mukaan. Palvelu ei ole välttämättä käytössä huoltotaukojen aikana tai muina vastaavina ajanjaksoina.

Voit varmistaa laitteestasi, että sinulla on käytössäsi viimeisin Whim-sovellus, tarkistamalla sovelluspäivitysten saatavuuden. Jos MaaS Global pitää päivitystä tärkeänä tai välttämättömänä, et ehkä voi jatkaa edellisen sovellusversion käyttämistä. MaaS Global saattaa estää sinulta aiemman sovellusversion käytön siihen asti, kunnes asennat päivityksen.

Jos Palvelu lopetetaan tai peruutetaan, MaaS Global voi poistaa pysyvästi tiedot, joita olet antanut Palveluun. MaaS Globalilla ei ole velvollisuutta palauttaa sinulle mitään tietoja sen jälkeen, kun Palvelu on lopetettu tai peruutettu.

13. Mainokset

Palvelu saattaa sisältää mainoksia. Mainokset voivat olla kohdistettuja Palvelussa tekemiesi hakujen tai muiden antamiesi tietojen perusteella.

14. Henkilötiedot

Sinun tulee antaa MaaS Globalille tiettyjä henkilötietoja luodessasi profiilin ja käyttäessäsi Palvelua. MaaS Globalin Tietosuojakäytäntö ja mahdolliset muut Ehdoissa ilmoitetut henkilötietoihin liittyvät määritelmät kertovat tarkemmin henkilötietojesi käytöstä.

15. Vastuunrajoitus

Palvelu tarjotaan “SELLAISENA KUIN SE ON” ja “SELLAISENA KUIN SE ON TARJOLLA”. MaaS Global ei takaa, että Palvelu toimii aina keskeytyksettä ja virheettä tai ei sisällä viruksia. Mitään Palvelun saatavuuteen, tarkkuuteen, luotettavuuteen, tietoihin tai sisältöön nimenomaisesti liittyviä tai oletettuja takuita ei anneta mukaan lukien takuut, jotka koskevat myyntikelpoisuutta, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen, loukkaamattomuutta, omistusoikeutta ja tulevaa kaupankäyntiä, rajoittumatta kuitenkaan niihin. Suostut ja tiedostat erityisesti, että Palvelun käyttö on täysin omalla vastuullasi.

MaaS Global ei ole vastuussa henkilövahingoista, kuten henkilön kuolemasta tai henkilön loukkaantumisesta, jotka voisivat aiheutua MaaS Globalin törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. MaaS Global ei ole vastuussa mistään välittömistä vahingoista, joita Palvelun käyttö tai kykenemättömyytesi sen käyttöön voisi sinulle aiheuttaa. MaaS Global ei ole missään tapauksessa vastuussa minkäänlaisista välillisistä, sattumanvaraisista, rangaistuksen omaisista tai seuraamuksellisista vahingoista, joita Palvelun käyttösi tai kykenemättömyytesi sen käyttöön voisi aiheuttaa.

16. Korvausvelvollisuus

Suostut puolustamaan MaaS Globalia kaikkia kolmansien osapuolten kanteita vastaan ja vastaamaan kaikista vaatimuksista, vastuista, rahallisista menetyksistä, tappioista, kustannuksista tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet, jos et ole noudattanut Ehtoja.

17. Yleistä

17.1 Sovellettava laki

Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien lain valintaa koskevat säännöt.

17.2 Ehtojen pätevyys

Ehdot eivät sulje pois eivätkä rajoita mitään kotipaikkasi lakiin perustuvia oikeuksia, joita ei voida lain mukaan rajoittaa. Jos jokin sääntö Ehdoissa havaitaan lain mukaan pätemättömäksi, sillä ei ole vaikutusta muiden sääntöjen pätevyyteen vaan pätemättömän säännön sisältö korvataan uudella sisällöllä, joka vastaa parhaiten Ehtojen lopputulosta ja tarkoitusta. Siinä tapauksessa, että yksi tai useampi pätemätön sääntö ei vaikuta Palvelun käyttöön, eivät ne vaikuta myöskään minkään muun yksittäisen Ehtojen säännön tai Ehtojen kokonaisuuden pätevyyteen tai toimeenpanokelpoisuuteen.

Jos näiden Whim-käyttöehtojen ja MaaS Globalin Tietosuojakäytännön välillä on ristiriitaisuuksia, Whim-käyttöehtojen säännöt ovat ensisijaisia.
Ehdot, joiden on tarkoitus säilyä voimassa poistettuasi profiilisi palvelusta, pysyvät voimassa profiilin poistamisen jälkeenkin.

17.3 Ehtojen muuttaminen

MaaS Global ja Kuljetuspalvelujen tarjoajat voivat muuttaa Ehtoja milloin tahansa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Jos Ehdot muuttuvat konkreettisella, käyttäjälle epäedullisella tavalla, MaaS Global yrittää kohtuuden rajoissa antaa erillisen ilmoituksen muutoksesta.

Sinulla on aina vastuu Ehtojen säännöllisestä tarkistamisesta Palvelusta. Suostumuksesi Palvelun jatkamiseen merkitsee suostumustasi kaikkiin muutoksiin ja muokkauksiin.

18. Immateriaalioikeudet

Palvelu, Sisältö ja kaikki niihin liittyvät materiaalit ovat kansainvälisten teollis- ja tekijänoikeuslakien suojaamia. MaaS Global esittää vaatimuksensa Palvelun, Sisällön ja niihin liittyvän materiaalin immateriaalioikeusloukkauksiin liittyen lain mahdollisimman laajamittaisesti suomalla tavalla. Ehtojen mukaisesti MaaS Global, sen käyttämät lisenssit mukaan lukien, sekä Kuljetuspalvelujen tarjoajat pidättävät kaikki edut, oikeudet ja omistukset, jotka sisältyvät tai liittyvät Palveluun, Sisältöön ja niihin liittyviin materiaaleihin.

19. Luovutus

MaaS Global voi luovuttaa Ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa emoyhtiölleen, tytäryhtiöilleen tai mille tahansa yritykselle, joka hallitsee oikeuksia ja velvollisuuksia yhdessä MaaS Globalin kanssa. Lisäksi MaaS Global voi luovuttaa Ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle fuusion, yrityskaupan tai osakkeiden myynnin yhteydessä, perustuen lakiin tai muusta syystä.