Kun kerran on oppinut pyöräilemään, taitoa ei koskaan unohda. Valitettavasti sanonta ei kuitenkaan välttämättä päde liikennesääntöihin. Moni suuntaa suoraan jalkakäytävälle tai unohtaa väistämisvelvollisuudet, osa taas ei uskalla pyöräillä kaupunkialueella ollenkaan. Voit  polkea kaupunkipyörällä hyvin mielin, kun kertaat nämä liikennesäännöt.

Polkaise pyörätielle

Pääsääntöisesti pyöräilijän on liikuttava pyörätiellä. Jos liikennemerkillä osoitettua pyörätietä ei kuitenkaan osu matkalle, on pyöräilijän paikka autotien oikeassa reunassa.

Jalkakäytävä saattaa olla vilkasta autotietä houkuttelevampi vaihtoehto, mutta se ei ole pyöräilijää varten. Jalkakäytävällä saavat nimittäin pyöräillä ainoastaan alle 12-vuotiaat lapset. Nappaa siis pyörä jalkakäytävällä talutukseen.

Jos taas pyörätie ja jalkakäytävä on yhdistetty, pyöräilijä ajaa väylän oikealla puolella. Kävelijät saavat käyttää tien molempia puolia. Pyöräilijän pitää ohittaa samalla puolella kävelevät tai pyöräilevät henkilöt vasemmalta.

Toisin kuin jalkakäytävällä, kävelykadulla pyöräily on sallittua. Pyöräilijän vastuulle jää kuitenkin mukauttaa vauhti kävelijöiden tahtiin ja huolehtia, ettei törmää jalankulkijoihin.

Vältä vauhtisokeus ja huomioi nopeusrajoitukset

Vaikka pyörällä haluaisi kiitää kuin Lance Armstrong, nopeusrajoitukset koskevat myös pyöräilyä. Pyörä on nimittäin ajoneuvo siinä missä auto tai moottoripyöräkin.

Autotiellä pyöräilijä noudattaa samoja nopeusrajoituksia kuin autoilijat. Myös pyörätiellä nopeusrajoitus on sama kuin vieressä kulkevalla autotiellä.

Nopeus pitää kuitenkin aina sovittaa tilanteeseen. Sumuisena päivänä ei kannata kiihdytellä, ja ruuhkaisella tiellä nopeus kannattaa sovittaa alhaiseksi. Tärkeää on huomioida aina muut kanssaliikkujat.

Käänny turvallisesti kättä viittomalla

Vaikka pyöräilyn liike lähtee jaloista, ei käsiä pidä unohtaa. Kääntyessään pyöräilijän tulee nimittäin muistaa näyttää suuntamerkkiä. Suuntamerkki kannattaa heilauttaa kädellä hyvissä ajoin, jotta kanssaliikkujat osaavat varautua käännökseen.

Erityistä huolellisuutta kannattaa noudattaa, kun kääntyy vasemmalle. Yksi vaihtoehto on tehdä suorakulmakäännös. Tällöin pyöräillään ensin suoraan risteävän tien poikki ja vasta sitten käännytään vasemmalle.

Risteyksiä kannattaa joka tapauksessa lähestyä varovaisesti ja rauhallisella vauhdilla, jotta muiden liikkujien toimintaa on helpompi ennakoida.

Muista väistämisvelvollisuus

Väistämisvelvollisuuden hahmottaminen auttaa välttämään kolarit risteyksissä. Perussääntö on se, että risteyksissä pyöräilijän on väistettävä oikealta tulevaaliikennettä ja jalankulkijoita. Kärkikolmio ja stop-merkki kuitenkin muuttavat ajojärjestystä: niiden takaa risteykseen saapuvan pyöräilijän pitää väistää sekä oikealta että vasemmalta tulevaa liikennettä.

Välillä eteen tulee autotie, joka pyöräilijän pitää ylittää. Lähtökohtaisesti pyöräilijä on väistämisvelvollinen tietä ylittäessään ja siirtyessään pyörätieltä suojatielle. Risteyksissä on kuitenkin muutama poikkeus: kääntyvän auton on väistettävä risteävää tietä ylittävää pyöräilijää myös suojatiellä. Autoilija on väistämisvelvollinen myös silloin, jos risteävän tien käyttäjille on merkitty kolmio tai stop-merkki. Vaikka liikennemerkki velvoittaisi autoilijaa väistämään, pyöräilijän kannattaa pitää matala ajovauhti ja varmistaa, että autoilija on huomannut ylitysaikeen. Pyörän voi myös taluttaa suojatien yli. Taluttaja on jalankulkija, jota autojen tulee väistää. Myös taluttaessa kannattaa kuitenkin olla huolellinen.

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1. kesäkuuta 2020. Uuden lain myötä autoilijalla on väistämisvelvollisuus myös silloin, kun pyöräilijä ylittää tien suojatien jatkeella. Risteävän tien käyttäjille asennetaan väistämisvelvollisuudesta kertovat liikennemerkit, ja katkoviivoilla merkitystä pyörätien jatkeesta tulee ikään kuin pyöräilijän suojatie. Toistaiseksi pyöräilijän pitää kuitenkin noudattaa varovaisuutta ja tarkistaa, onko merkki jo asennettu.