Hallitus on sitoutunut kunnianhimoiseen tavoitteeseen liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää huomattavaa muutosta liikkumisessa ja siirtymistä yksityisautoilusta kestäviin valintoihin.

Työsuhde-edut ovat vahva keino ohjata suomalaisten liikkumista ja antavat työnantajille mahdollisuuden tukea kestävää liikkumista ja vähentää henkilöstön hiilijalanjälkeä. Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2021 talousarvioksi ehdotetaan muutoksia liikenteen työsuhde-etuihin, mutta ehdotus ei ole näkemyksemme mukaan tarpeeksi kunnianhimoinen suhteessa hallituksen ilmastotavoitteisiin.

Suomi on ollut modernin liikenteen edelläkävijä ja halunnut tukea liikkumisen palveluiden kehitystä. Multimodaalisuus on avain kestävän liikkumisen tulevaisuuteen ja työsuhde-etujen pitää vastata tähän kehitykseen.

Siksi ehdotamme, että Suomessa otetaan käyttöön liikkumistili. Se on henkilökohtainen 3400 euron arvoinen budjetti, jota voidaan käyttää seuraavien ympäristöystävällisten liikkumismuotojen käytön maksamiseen:

  • Polku- ja sähköpyörät
  • Kimppakyyti-, yhteiskäyttö- ja kutsuliikennepalvelut
  • Ympäristöystävälliset taksit ja vuokra-autot ((jotka toimivat sähkö-, hybridi- ja polttokennoteknologialla)
  • Pienliikkumisen ajoneuvot, kuten skootterit ja muut vastaavat pienajoneuvot

Etua voitaisiin käyttää maksettaessa liikkumismuotojen käyttökertoja, hyväksyttyjä liikkumismuotoja sisältäviä liikkumispalvelupaketteja tai hyväksyttyjen liikkumismuotojen osuutta liikkumispalvelupaketeista. Etua voitaisiin yhdistää ehdotettuun 3400 euron arvoiseen joukkoliikenteen työmatkaetuun ja käytetty etu vähentäisi työsuhdematkalipun verovapaata enimmäismäärää.

Enemmän kestäviä vaihtoehtoja suomalaisille

COVID-19 on ravistellut liikennettä koko maailmalla ja paluu normaaliin tulee olemaan haastavaa. Pandemian lyhyen aikavälin vaikutukset kestävään liikkumiseen Suomessa ovat olleet merkittävät, sillä arviolta 50 prosenttia henkilöliikenteen kysynnästä on kadonnut.

Vaikka yhteiskuntaa avataan nyt asteittain, COVID-19 tulee todennäköisesti näkymään vielä pitkään kansalaisten arjessa. Huoli sosiaalisesta etäisyydestä ja tartunnoista voi johtaa pitkäaikaisempaan käytösmuutokseen, jossa vältetään jaettuja liikkumismuotoja kuten joukkoliikennettä.

Pandemia on toisaalta saanut monet hakemaan myös uudenlaisia vaihtoehtoja liikkumiseen, esimerkiksi uudenlaisia eri liikkumisvälineiden yhdistelmiä sekä uusia reittejä. Pyörät, pyöräpalvelut ja sähköpotkulaudat ovat kasvattaneet suosiota. Tätä positiivista trendiä kannattaa tukea.

Hallitus on sitoutunut kunnianhimoiseen tavoitteeseen liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että joukkoliikenteen ja muiden kestävien liikkumismuotojen käyttö kasvaa pandemiaa edeltävää aikaa suuremmaksi. Multimodaalinen työsuhde-etu, liikkumistili, tarjoaisi suomalaisille paljon lisää vaihtoehtoja liikkua kestävästi ja välttää yksityisauton käyttöä COVID-19 -maailmassa.

Helppo tapa kannustaa vihreää kasvua

Tänä päivänä liikkumista tuetaan pääasiassa työsuhdeauton ja työmatkalipun verotuksen kautta. Työsuhde-eduissa ei ole vielä otettu huomioon multimodaalisuuden kasvua ja liikkumisen palvelujen moninaisuutta. Tämä on harmillista, sillä useat suuret yritykset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tarjota henkilökunnalleen ilmastoystävällisiä liikkumisen palvelupaketteja.

Liikkumisen palveluntarjoajat voivat yhdessä tarjota laajan valikoiman liikkumisen palveluita työntekijöille. Näin ne pystyvät yhdessä kilpailemaan yksittäistä kulkumuotoa vahvemmin auton kanssa. Palveluissa on myös merkittävää kasvu- ja työllistämispotentiaalia ja tämä käy ilmi muun muassa Liikennealan kansallisessa kasvuohjelmassa.

Liikenteen palveluissa piilee merkittävä päästövähennyspotentiaali. Muun muassa Suomen Ilmastopaneeli on tuonut esille palveluistumisen ylivoimaisen kustannustehokkuuden päästöjen vähentämisessä verrattuna esimerkiksi ajoneuvokannan uudistamiseen. Myös EU-tason liikennepolitiikassa MaaS on saanut roolia enenevässä määrin viime vuosina juuri

Muualla maailmassa
Ranskan hallitus lanseerasi keväällä 2020 uuden kestävän liikkumisen paketin. Työnantaja voi paketin avulla tukea kestävää liikkumista mm. pyörällä, kimppakyydillä, sähköpotkulaudalla ja yhteiskäyttöautolla.
Belgiassa on myös käytössä niin sanottu liikkumistili (MobilityBudget), jossa palkansaaja voi käyttää työsuhdeautoon menevän rahamäärän vähäpäästöiseen työsuhdeautoon tai verovapaasti muun muassa julkisen liikenteen lippuun, kyydinjakopalveluun, sähköpyörään tai erilaisiin yhdistelmiin näistä vaihtoehdoista.
Liikkumispalveluiden kattojärjestö MaaS Alliance on suositellut liikkumistilien ja vastaavien keinojen käyttöönottoa vihreän kasvun edistämiseksi koko Euroopassa

Muutosehdotus valtion talousarvioon 2021
Esitämme, että kestävän liikkumisen liikkumistili huomioitaisiin joukkoliikenne-etuuden sekä liikkumisen palvelupakettien joukkoliikenneosuuden lisäksi. Polkupyöräetu sisällytettäisiin osaksi liikkumistiliä. Ehdotus mahdollistaisi laajemminkin kestävien ratkaisujen hyödyntämisen työmatkaliikkumisessa joko erillään tai osana liikkumispalvelupakettia:
Työsuhdematkalipun verovapautta korotetaan 3 400 euroon vuodessa ja joukkoliikenteen osuus liikkumispalvelupaketista katsotaan työsuhdematkalipuksi.
Säädetään työsuhdeliikkumisetu verovapaaksi 3 400 euroon vuodessa. Työsuhdeliikkumisetua voidaan käyttää vuosittain määriteltyjen ympäristöystävällisten liikkumismuotojen käytön maksamiseen. Vuonna 2021 hyväksytyt liikkumismuodot ovat:

  • Polku- ja sähköpyörät
  • Kimppakyyti-, yhteiskäyttö- ja kutsuliikennepalvelut
  • Ympäristöystävälliset taksit ja vuokra-autot (jotka toimivat sähkö-, hybridi- ja polttokennoteknologialla)
  • Pienliikkumisen ajoneuvot kuten skootterit ja muut vastaavat pienajoneuvot

Työsuhdeliikkumisetua voidaan käyttää maksettaessa yksittäisten hyväksyttyjen liikkumismuotojen käyttökertoja sekä vain hyväksyttyjä liikkumismuotoja sisältäviä liikkumispalvelupaketteja tai hyväksyttyjen liikkumismuotojen osuutta liikkumispalvelupaketeista.

Joukkoliikenteen henkilökohtaisen matkalipun ja liikkumispalvelupaketin joukkoliikenne-osuuden sekä työsuhdeliikkumisedun verovapaa enimmäismäärä on kuitenkin yhteensä 3 400 euroa.

 

Jarkko Jaakkola
Aluejohtaja, Nordics & Baltics
MaaS Global
 
Mikko Ampuja
Toimitusjohtaja
Vapaus Bikes Finland
 
Jussi Roito
Toimitusjohtaja
Juro Bikes
 
Christina Moe Gjerde
General Manager, Finland & Norway
Voi
 
Matti Hänninen
Toimitusjohtaja
24Rent Network
 
Horace Dediu
Co-Founder, CSO
Bond Mobility
 
Lisätietoja:

Ida Schauman
Vaikuttamistyön johtaja
MaaS Global
0401824969 – ida.schauman@maas.global