Haluamme korjata mediassa esitetyn väärän tiedon, että olisimme tehneet toimenpiteitä liittyen HSL:n ja Tallinnan väliseen yhteistyöhön. MaaS Global ei halua hankaloittaa lippuyhteistyötä näiden toimijoiden välillä vaan mielestämme HSL toimii hienona suunnannäyttäjänä rajat ylittävässä lippuyhteistyössä. Me näemme hyvänä eri toimijoiden ja joukkoliikenneviranomaisten tekemän tiiviin yhteistyön. Mitä enemmän MaaS-palveluita on saatavilla ja mitä vahvempi joukkoliikenne on, sitä parempi se on koko alalle. Tämä ajatus on osa visiotamme ja periaatteitamme. 

Suomi tunnetaan maailmanlaajuisesti MaaSin (Mobility as a Service) syntymaana ja koko uuden alan edelläkävijänä. Tuemme Maas Globalilla kaikkien eri toimijoiden, mukaan lukien HSL:n, rajat ylittävää yhteistyötä ja edelläkävijyyttä, ja haluamme pitää Suomen myös jatkossa maailman parhaana MaaS-maana. On sekä kuluttajien että alan toimijoiden etu, että saatavilla on laajalti erilaisia MaaS-palveluita.

Olemme pyytäneet Kilpailu- ja kuluttajaviraston kantaa markkinoiden toimintaehtoihin ja toimijoiden rooleihin Suomessa uuden MaaS-toiminnan kehittyessä. On sekä toimialan että kuluttajien etujen mukaista, että uuden markkinan synnyttämät roolit ja toimintaehdot selkeytetään. Emme halua estää yhdenkään alan toimijan toimintaa vaan olemme valmiina tukemaan ja osallistumaan yhteistyöhön, jotta mahdollisimman laaja MaaS-toiminta eri toimijoiden kesken voidaan mahdollistaa. 

Lisäksi haluamme mainita, että Tallinna on mahtava kaupunki ja pyrimme laajentamaan toimintaamme myös sinne. Vielä aika ei ole ollut kypsä, mutta tulette kyllä näkemään meidät vielä Tallinnassa!