Kestävä kehitys

Miksi tarvitsemme muutosta?

Liikenne on talouden sektoreista ainoa, jonka hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet vuodesta 1990. Jopa neljäsosa globaaleista hiilipäästöistä tulee liikenteestä, ja liikenteen päästöistä 75 prosenttia puolestaan on peräisin tieliikenteestä.

Liikenteen hiilipäästöt kasvavat nopeammin kuin minkään muun talouden sektorin. Jos kasvu jatkuu tätä tahtia, vuonna 2030 jo 40 prosenttia kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä on peräisin liikenteestä.

Kotitaloudet käyttävät noin 20 prosenttia kulutusmenoistaan liikkumiseen. Suurin osa tästä kuluu autoon, vaikka auto seisoo keskimäärin 96 prosenttia ajasta käyttämättömänä. Ja mikä hulluinta, silloinkin kun auto on käytössä, sitä käyttää useimmiten vain yksi henkilö kerrallaan.

Onneksi 38 prosenttia auton omistajista olisi kuitenkin valmiita korvaamaan yksityisautoilun toisella vaihtoehdolla, jos se vain olisi mahdollista. Vaikka auto ei enää tänä päivänä ole statussymboli, monelle se on edelleen välttämättömyys. Ja tähän me pyrimme tarjoamaan paremman ratkaisun.  

Kestävän kehityksen sitoumuksemme

Tavoitteemme on korvata miljoona yksityisautoa Whim-matkoilla vuoteen 2030 mennessä. Uskomme, että ihmisten tarve liikkumiseen vain kasvaa tulevaisuudessa. Mutta uskomme myös, että yksityisautoilulle on olemassa vaihtoehto, joka mahdollistaa vähintään yhtä vaivattoman liikkumisen paikasta toiseen. 

Me teemme töitä sen eteen, ettei kaupunkien tarvitsisi rajoittaa autoilua, vaan ihmiset voisivat vapaasti valita paremman, kestävämmän vaihtoehdon. Siksi Whim on olemassa. 

Vältä, vähennä, kompensoi

Pienikin teko hiilijalanjäljen pienentämiseksi on tärkeä. Kaikki toimintamme ja Whim-sovelluksemme tähtäävät siihen, että voisimme vähentää ja välttää CO2-päästöjä.

Maailman ensimmäisenä MaaS-yrityksenä olemmekin laskeneet hiilijalanjälkemme. Hiilijalanjälkilaskennan meille teki ulkopuolinen asiantuntija, Positive Impact, GHG-protokollan mukaan.

Koska päästöjä ei pystytä vielä toistaiseksi kokonaan välttämään, olemme ensimmäisenä MaaS-toimijana tehneet päästöhyvityksen hiilijalanjäljestämme. Olemme hyvittäneet sekä omasta toiminnastamme että asiakkaidemme Whimillä tekemistä matkoista aiheutuneet päästöt koko vuoden 2019 osalta. Teimme hyvityksen BP Target Neutralin kautta.

Olemme myös tunnistaneet alueet, joilla voimme kehittää toimintaamme yhä ympäristöystävällisemmäksi. Tällaisia ovat muun muassa vihreiden vaihtoehtojen lisääminen Whimiin ja hiilipäästöistä keräämämme datan laadun parantaminen sekä sisäisesti että kumppaniemme kanssa.  

Kestävän kehityksen aloitteemme

Unelmamme on, että auton omistaminen ei olisi sujuvan elämän edellytys. Haluamme olla mahdollistamassa sellaisia kaupunkeja, joissa autoilua ei tarvitse rajoittaa, vaan ihmisillä on vapaasti valittavanaan parempia vaihtoehtoja. Meidän tavoitteemme on luoda paras ratkaisu kestävään liikkumiseen ilman, että ihmisten tarvitsee tinkiä liikkumisen vapaudesta.

Tässä onnistuaksemme tarvitsemme sinunkin apuasi! Olemme luoneet globaalin kestävän kehityksen aloitteen, jolla haluamme haastaa ihmiset ja koko MaaS-toimialan etsimään parempia vaihtoehtoja yksityisautoilulle.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävä kehitys tarkoittaa meille toki paljon muutakin, kuin hiilijalanjäljen pienentämistä. Olemme sitoutuneet edistämään seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Yksityisautoilu on yksi suurimmista CO2-päästöjen aiheuttajista. Lisäksi se on huonon ilmanlaadun ja vaarallisten liikenneonnettomuuksien pääsyyllinen. Monelle oma auto on kuitenkin tällä hetkellä ainoa järkevä vaihtoehto liikkumiseen paikasta toiseen.

Me haluamme tarjota paremman vaihtoehdon. Tiedämme kuitenkin, että emme voi ratkaista haastetta yksin. Kaupunkiemme tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni MaaS-toimija olisi ratkaisemassa haastetta kanssamme. Siksi avoimuus on yksi ydinarvoistamme MaaS Globalilla.  

Ilmastotekoja

Ilmastonmuutoksen taklaus edellyttää pikaista toimintaa ja konkreettisia tekoja. Siksi olemme sitoutuneet korvaamaan miljoona autoa Whim-matkoilla vuoteen 2030 mennessä.

Yksistään Euroopan teillä on nykyään yli 250 miljoonaa autoa. Me olemme laittaneet alulle globaalin kestävän kehityksen aloitteen, jonka tarkoituksena on saada koko MaaS-yhteisö sitoutumaan yksityisautojen vähentämiseen. Pyydämme myös kaupunkilaisia sitoutumaan kestävämpien vaihtoehtojen löytämiseen. Haluamme herättää liikkumisesta positiivista ja avointa keskustelua, joka perustuu valintaan, ei rajoittamiseen. 

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Uskomme, että avoimuus, innovaatiot ja yhteistyö ovat avaimia kestävämpään tulevaisuuteen. Avoin liikkumisen palveluiden -ekosysteemi on ainoa tie kestävään tulevaisuuteen, jossa ihmisillä on mahdollisuus valita parempi tapa liikkua paikasta toiseen.

Terveyttä ja hyvinvointia

Liikkuvuus on yhteydessä sekä fyysiseen että henkiseen hyvinvointiin. Haluamme varmistaa, että toimintamme edesauttaa ihmisten hyvinvointia.